Viện hợp tác, nghiên cứu và đào tạo quốc tế

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN HỢP TÁC, NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: International Cooperation, Research and Training Institute

Tên viết tắt: INCRETI
--------------------------------------------------

* Nhân sự:

Viện trưởng: TS. Trần Trọng Đạo

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng A001, Cơ sở Tân Phong, Trường đại học Tôn Đức Thắng,
           Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 08 3775 5053 - Fax: 08 3775 5055