Viện Khoa học Tính toán

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

VIỆN KHOA HỌC TÍNH TOÁN

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Institute for computational science

Tên viết tắt: INCOS
--------------------------------------------------

* Nhân sự:

Quyền Viện trưởng: PGS. TS Nguyễn Thời Trung - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Cơ sở Tân Phong, Trường đại học Tôn Đức Thắng,
           Đường Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Fax: 08 3775 5055