TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

PHÒNG ĐIỆN TOÁN - MÁY TÍNH

--------------------------------------------------

* Nhân sự:

Quyền trưởng phòng: ThS. Trịnh Phi Cường

* Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Phòng A404, Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 37 755 056

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.