Quá trình hình thành phát triển

Quá trình hình thành và phát triển

...........Ngày 24/9/1997 Thủ tướng chính phủ ký Quyết định thành lập Trường đại học Tôn Đức Thắng. Để Trường đi vào hoạt động cần hình thành các tổ chức chính trị mà trước hết là thành lập Chi bộ Đảng để chỉ đạo sự hoạt động của Trường. Lúc đầu đảng viên sinh hoạt đảng ghép với Chi bộ Trung tâm Votec. Đến tháng 01 năm 2000 Chi bộ tách ra thành lập Chi bộ độc lập có 9 đảng viên. Năm 2007, trải qua 10 năm thành lập phát triển, chi bộ đã phát triển với số lượng 40 đảng viên và đã được Đảng bộ Liên đoàn lao động TP. Hồ Chí Minh có quyết định nâng cấp lên Đảng bộ bộ phận Trường đại học Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 65 QĐ/ĐU ngày 31/3/2008 của Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP. Hồ Chí Minh

...........Đến ngày 11 tháng 6 năm 2008, Thủ tướng chính phủ ký Quyết định số 747/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường đại học bán công Tôn Đức Thắng thành Trường đại học Tôn Đức Thắng chuyển về trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tiếp theo đó, Đảng bộ bộ phận Trường được chuyển về trực thuộc Đảng ủy Khối các Trường Đại học-Cao đẳng-TCCN theo Công văn số 3167CV/BTVTU ngày 28/7/2009 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc chuyển giao Đảng bộ bộ phận Trường đại học Tôn Đức Thắng trực thuộc Đảng bộ cơ quan Liên đoàn lao động TP thuộc Đảng ủy khối Dân - Chính – Đảng về trực thuộc Đảng ủy Khối các Trường Đại học-Cao đẳng-TCCN.

...........Ngày 18/9/2009 theo Quyết định số 682 QĐ/TV,của Đảng ủy Khối các Trường Đại học-Cao đẳng-TCCN về việc tiếp nhận Đảng bộ bộ phận Trường đại học Tôn Đức Thắng. Ngày 21/9/2009 Đảng ủy Khối các Trường Đại học-Cao đẳng-TCCN có Quyết định số 684 QĐ/TV nâng cấp Đảng bộ bộ phận lên Đảng bộ cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng, chỉ định Ban chấp hành gồm 7 ủy viên. Đ/c Hà Thị Là giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy

...........Đại hội Đảng bộ Trường đại học Tôn Đức Thắng, nhiệm kỳ I ( 2010 – 2015) được tổ chức ngày 12 tháng 6 năm 2010 gồm 9 ủy viên Ban chấp hành. Đ/c Lê Vinh Danh được đại hội bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng bộ.

Nguồn: Văn phòng Đảng ủy