Tin tức

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH VIÊN, CHỦ TỊCH & THƯ KÝ
HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
Nhiệm kỳ 2014 – 2019

Sáng 07/11/2014, tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam đã tổ chức và chủ trì Lễ công bố Quyết định công nhận thành viên Hội đồng trường Trường đại học Tôn Đức Thắng, Chủ tịch và Thư ký hội đồng Nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tiến sĩ Đặng Ngọc Tùng đảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Th.S. Hà Thị Là đảm nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng trường. Hội đồng có 10 thành viên; trong đó, có 02 thành viên đại diện Thành ủy TPHCM và UBNDTPHCM là Bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động TPHCM và Ông Phạm Ngọc Thanh, Phó giám đốc Sở giáo dục & đào tạo TPHCM. Một thành viên vắng mặt (do tập trung học Nghiên cứu sinh đợt cuối ở nước ngoài) là Thạc sĩ Huỳnh Tuấn Cường, Hiệu trưởng Trường trung cấp chuyên nghiệp Tôn Đức Thắng.


Ông Trần Văn Lý, Phó chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và
các Thành viên Hội đồng trường, Trường đại học Tôn Đức Thắng - Nhiệm kỳ 2014 - 2019