Phân công nhiệm vụ BCH công đoàn nhiệm kỳ 2012 -2017

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CĐCS ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
-----------------------------
Số: 15 / TB-CĐTĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày  16  tháng  9  năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung phân công nhiệm vụ Ban chấp hành công đoàn
Nhiệm kỳ 2012 -2017

Theo tinh thần nội dung cuộc họp Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng, ngày thứ hai 12/9/2016 đã có phân công bổ sung nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012-2017 cho phù hợp với tình hình, nhiệm vụ hiện nay như sau:.

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1
THS. Trịnh Minh Huyền
Chủ tịch Công đoàn Trường
Phụ trách chung
Đảm bảo việc thực hiện đúng cam kết theo HĐLĐ của CĐV, cùng chính quyền giải quyết các vi phạm cam kết. Phụ trách Tài chính Công đoàn
2
THS. Nguyễn Quốc Bảo
Phó Chủ tịch Công Đoàn
Công tác chính trị tư tưởng, Công tác Thi đua, Hành chánh tổng hợp. Phụ trách Tổ CĐ: Thanh tra, pháp chế &AN, Đại học, ĐT&TTTL, TT Toeic, CĐCSTV Tôn Đức Thắng
3
THS. Nguyễn Văn Bắc
Ủy viên Ban Thường vụ
Phụ trách Công tác Tuyên truyền, Công tác phong trào văn, thể, mỹ. Phụ trách Tổ CĐ: Phòng HSSV, TTGDTC-QP, Trường TCCN Nha Trang
4
THS. Trần Thị Nguyệt Sương
Ủy viên Ban chấp hành CĐ
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra CĐ
Công tác UBKT, Phụ trách Tổ CĐ: Khoa MT-BHLĐ, KHƯD, khoa Luật, P. Khảo thí-kiểm định chất lượng,
5
THS. Dương Thị Thùy Vân
Ủy viên Ban chấp hành CĐ
Phụ trách trang  Web CĐ, vận động CBGVVC tham gia phong trào: Lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học. Phụ trách Tổ CĐ: Khoa Toán- Thống kê, Khoa học XH &NV, Khoa CNTT, TT Tin học
6
CN. Phan Thị Vũ Hạnh
Ủy viên Ban chấp hành CĐ
Phụ trách Công tác Tổ chức Công đoàn, Phó ban Nữ công. Phụ trách Tổ CĐ: Phòng TCHC, P.Tài chánh, Thư viện, Cơ sở Cà Mau
7
CN. Nguyễn Thị Phương Chi
Ủy viên Ban chấp hành CĐ
Trưởng ban Nữ công CĐ. Phụ trách Tổ CĐ: Phòng QTTB, KHCN-HT-SĐH, Viện KHTT, Phòng KHCN
8
THS.  Võ Thế Sinh
Ủy viên Ban chấp hành CĐ
Kế toán công đoàn. Phụ trách Tổ CĐ: Khoa Tài chính ngân hàng, khoa QTKD, Khoa Kế toán, Lao động công đoàn, Khoa Ngoại ngữ
9
TS.  Ngô Tấn Dược 
Ủy viên Ban chấp hành CĐ
- Hoạt động xã hội, quan hệ DN và các công đoàn cơ sở khác .Phụ trách Tổ CĐ: Khoa Mỹ thuật CN, Khoa Điện-Điện tử, khoa KTCT,
             
Ban Nữ công công đoàn Trường gồm 3 đồng chí:
  1. CN Nguyễn Thị Phương Chi: Trưởng ban
  2. CN Phan Thị Vũ Hạnh : Phó ban
  3. CN. Đặng Thị Kim Ánh: Ủy viên

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 thông báo cho các Ủy viên Ban chấp hành và các CĐCS thành viên, các Tổ Công đoàn biết để tiện việc liên hệ công tác.
 
 

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

( Đã ký )

ThS. Trịnh Minh Huyền