Tin tức

Chương trình hoạt động tháng 5.2012

Để có những tiết mục xuất sắc công diễn chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường (24/9/1997 - 24/9/2012), Hội diễn văn nghệ truyền thống CB,GV,VC lần thứ XIII sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9 năm 2012. Lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5 năm 2012 được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức các hoạt động vui chơi để tạo không khí vui tươi, sôi nổi, hào hứng chào mừng các sự kiện quan trọng trong năm, với ý nghĩa:

- Kỷ niệm 37 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước

- Kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5/2012

- Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

- Chào mừng đại hội Công đoàn cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng

- Chào mừng đại hội Công đoàn các cấp

- Hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Trường đại học Tôn Đức Thắng. (24/9/1997 - 24/9/2012)

- Tăng cường sự gặp gỡ giao l­ưu học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của GV,CB,VC và nhân viên nhà trường, góp phần xây dựng đời sống văn hoá trong trường học

CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG - CHI TIẾT TẠI ĐÂY !

 < >

Để có những tiết mục xuất sắc công diễn chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập trường (24/9/1997 - 24/9/2012), Hội diễn văn nghệ truyền thống CB,GV,VC lần thứ XIII sẽ được tổ chức vào đầu tháng 9 năm 2012. Lễ kỷ niệm 30/4 và 1/5 năm 2012 được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Ban chấp hành công đoàn trường tổ chức các hoạt động vui chơi để tạo không khí vui tươi, sôi nổi, hào hứng chào mừng các sự kiện quan trọng trong năm, với ý nghĩa:

- Kỷ niệm 37 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước

- Kỷ niệm Ngày Quốc tế lao động 1/5/2012

- Kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

- Chào mừng đại hội Công đoàn cơ sở Trường đại học Tôn Đức Thắng

- Chào mừng đại hội Công đoàn các cấp

- Hướng tới kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Trường đại học Tôn Đức Thắng. (24/9/1997 - 24/9/2012)

- Tăng cường sự gặp gỡ giao l­ưu học tập kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau của GV,CB,VC và nhân viên nhà trường, góp phần xây dựng đời sống văn hoá trong trường học<-->