Tin tức

Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn.

Thực hiện theo kế hoạch số 31 KH/CĐTTĐT ngày 21/03/2011 về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn hiểu biết về nghiệp vụ công đoàn và biết cách hoạt động. Được sự thống nhất của Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng, Ban chấp hành công đoàn Trường. Sáng ngày 15/04/2011 BCH công đoàn đã triển khai lớp tập huấn dành cho đối tượng là Ủy viên BCH công đoàn trường, các tổ trưởng, tổ phó công đoàn.

Nội dung:

Nhiệm vụ và quyền hạn của CĐCS, nội dung và phương pháp hoạt động của công đoàn cơ sở, Tổ công đoàn, Vai trò của chủ tịch CĐCS và BCH.

Nội dung, Phương pháp hoạt động của Tổ trưởng công đoàn tổ chức các hoạt động phong trào, Tuyên truyền giáo dục, thực hiện chính sách pháp luật, nữ công, ủy ban kiểm tra, tài chính công đoàn.

Một số hình ảnh :

Báo cáo viên đang triển khai nội dung tập huấn

Lớp tập huấn triển khai rất nghiêm túc

Toàn cảnh buổi tập huấn