Các ngành cao đẳng

Trường đại học Tôn Đức Thắng đang triển khai 04 chương trình đào tạo cao đẳng mới được tham khảo và biên soạn theo Top 100 Trường đại học tốt nhất thế giới:

STT
Ngành học
1
Kế toán
2
Quản trị kinh doanh
3
Tiếng Anh
4
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng