Hội thảo - hội nghị

Hội thảo khoa học - Khoa Kỹ thuật Công trình lần thứ nhất, năm 2008

Với mục đích nâng cao chất lượng dạy và học trong sinh viên, đào tạo gắn liền với công tác nghiên cứu ứng dụng trong học tập và sản suất, khoa Kỹ thuật Công trình - Trường Đại học Tôn Đức Thắng tổ chứchội thảo khoa học lần thứ nhất, vào tháng 6/2008. Nội dung hội thảo sẽ tập trung vào các vấn đề liên quan đến chuyên ngành: công nghệ kỹ thuật xây dựng, cầu đường, qui hoạch - quản lý đô thị, thủy lợi. Khoa Kỹ thuật công trình trân trọng mời quí thầy cô, các đơn vị sản xuất và các bạn sinh viên quan tâm tham gia viết bài tham dự hội thảo, gửi cho Ban tổ chức trước ngày 25/5/2008.

Nội dung bài viết liên quan đến công nghệ kỹ thuật xây dựng, cầu đường, qui hoạch -quản lý đô thị, thủy lợi; được soạn thảo trên khổ giấy A4, font Unicode (12pt, 1.5lines), không hạn chế số trang.
Bố cục bài viết gồm có: (1) Tên bài viết; (2) Tác giả, đơn vị công tác; (3) Tóm tắt nội dung (khoảng 5 dòng); (4) Nội dung bài viết, và (5) Tài liệu tham khảo.

Người nhận bài: ThS. Lê Đức Hiển; Điện thoại: 0908.120937;
Emai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..