Hội thảo - hội nghị

Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ hóa học và Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống"

Ngày 15/11/2008, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội thảo Hội thảo khoa học "Ứng dụng công nghệ hóa học và Công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống"

Nhà giáo ưu tú, Hiệu Trưởng TS. Lê Vinh Danh phát biểu tại buổi hội thảo

Các đại biểu đang lắng nghe báo cáo