Hội thảo - hội nghị

Hội nghị Toán học tại Trường đại học Tôn Đức Thắng

Nhằm tạo điều kiện để những người đang làm công việc giảng dạy, nghiên cứu Toán học có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, trình bày những kết quả nghiên cứu của mình trong thời gian qua; đồng thời để các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên có điều kiện tìm hiểu về tình hình hoạt động khoa học trong lãnh vực Toán học ở nước ta, cũng như có dịp gặp gỡ trao đổi với các chuyên gia để nâng cao kiến thức và định hướng nghiên cứu của mình.

Hội nghị Toán học diễn ra vào ngày 19/11/2010 tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Cơ sở 98, Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh .