Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường đại học Tôn Đức Thắng kính mời các thầy/cô và học viên cao học tham gia viết bài tham luận và báo cáo tại hội thảo khoa học: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng: giải pháp cho năm 2012.

1. Chủ đề hội thảo: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khủng hoảng: giải pháp cho năm 2012
2. Nội dung: Hội thảo sẽ tập trung vào việc xây dựng các giải pháp nhằm khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (sau đây gọi là DNNVV) trong năm 2012.
2.1. Thực trạng DNNVV của Việt Nam:
- Tổng quan quá trình phát triển loại hình DNNVV
- Thực trạng hoạt động của DNNVV thời gian qua.
-  Nhận diện một số bất ổn kinh tế vĩ mô của Việt Nam có ảnh hưởng mạnh đến hiệu quả hoạt động của DNNVV.
2.2. Nhận diện những cơ hội và khó khăn chủ yếu của DNNVV trong năm 2012:
- Dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2012 và xu hướng đến 2015.
- Dự báo tình hình kinh tế Việt Nam năm 2012 và xu hướng đến 2015.
- Phân tích những cơ hội chủ yếu của DNNVV trong năm 2012.
- Phân tích những khó khăn chủ yếu của DNNVV trong năm 2012.
2.3. Chính sách và giải pháp hỗ trợ cho DNNVV:
- Đánh giá các chính sách của Chính phủ trong việc hỗ trợ DNNVV.
- Kinh nghiệm của thế giới trong xây dựng các chính sách hỗ trợ DNNVV.
- Đề xuất một số chính sách nhằm hỗ trợ cho DNNVV vượt qua khủng hoảng trong năm 2012.
3. Thời gian và địa điểm (dự kiến): 8 giờ, thứ 7, ngày 16/06/2012, tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh..
4. Yêu cầu về trình bày và gởi bài:
- Bài viết chưa công bố và gửi in ở bất kì hội thảo, tạp chí và tờ báo nào;
- Các bài viết trình bày theo cấu trúc gồm: tóm tắt, đặt vấn đề, phương pháp và dữ liệu nghiên cứu, lý thuyết và mô hình nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, đề xuất chính sách, kết luận và tài liệu tham khảo.
- Bài viết được soạn thảo trên máy vi tính, độ dài không hạn chế, font chữ Unicode, cỡ chữ 13, line spacing 1.5 . Các ký hiệu công thức rõ ràng chính xác, ảnh và hình vẽ rõ ràng, để đúng chỗ có đánh số và chú thích.
- Các thuật ngữ khoa học viết theo quy định chính thức của Nhà nước. Nếu dùng thuật ngữ mới hay thuật ngữ chưa được dùng rộng rãi, cần chú thích bằng tiếng mà thuật ngữ xuất xứ ở bên cạnh.
- Phần tài liệu tham khảo chỉ nêu các tài liệu có liên quan tới báo cáo, tránh ghi tài liệu một cách chung chung và được ghi theo quy cách như sau:
+ Đối với tài liệu là sách : Tên tác giả, Tên sách (in nghiêng), Nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, tổng số trang.
Thí dụ :
[1] Nguyễn Quang Ngọc, Vũ Văn Quân (chủ biên), Địa chí Cổ Loa, NXB Hà Nội, Hà Nội, 2007, 670 tr.
+ Đối với các tài liệu là tạp chí : Tên tác giả, Tên bài báo, Tên tạp chí (in nghiêng), Nơi xuất bản, tập, số, năm xuất bản, trang trích  dẫn.
Thí dụ:
[2] Nguyen Hoa, Tran Hoai Phuong, Changing for the better: Challenges and Opportunities, VNU Journal of Science, Foreign Languages, Vol. 23, No 2, 2007, p. 67-68.
5. Thời gian nhận bài và tổ chức hội thảo:
- Các báo cáo gửi về Ban Tổ chức Hội thảo trước ngày 20.05.2012
- Các báo cáo sau khi Ban Tổ chức nhận được sẽ tiến hành biên tập sơ bộ và in thành một cuốn Kỷ yếu Hội thảo gửi tới tất cả các thành viên tham gia. Nếu thời gian Hội thảo cho phép thì tất cả các báo cáo đều được trình bày tại Hội thảo để các thành viên tham gia cùng thảo luận, nâng cao hơn chất lượng chuyên môn của Hội thảo.
6. Địa chỉ nhận bài:
Gửi trực tiếp báo cáo (1 bản in và file soạn thảo) cho Ban Tổ chức Hội thảo; hoặc có thể gửi qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.