Hoạt động nghiên cứu

Báo cáo chuyên đề Quản trị tri thức do Giáo sư - Tiến sỹ Shy-Ming Ju, chuyên gia cao cấp về quản trị hệ thống thông tin tại Đài Loan trình bày.

Ngày 15/06/2011, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Seminar với chuyên đề QUẢN TRỊ TRI THỨC do Giáo sư - Tiến sỹ Shy-Ming Ju báo cáo. Giáo sư là một trong nhà khoa học hàng đầu về Quản trị hệ thống thông tin tại Đài Loan. Ông đã từng giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Đại học đệ nhất Cao Hùng, là một trong những nhà khoa học đã thiết kế hệ thống quản trị hệ thông tin cho Bộ quốc phòng Đài Loan và đặc biệt là người đầu tiên sáng lập hệ thống quản trị thông tin cho Bộ giáo dục và đào tạo Đài Loan.
Ngày 15/06/2011, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Seminar với chuyên đề QUẢN TRỊ TRI THỨC do Giáo sư - Tiến sỹ Shy-Ming Ju báo cáo.

Giáo sư là một trong nhà khoa học hàng đầu về Quản trị hệ thống thông tin tại Đài Loan. Ông đã từng giữ chức vụ Phó hiệu trưởng Đại học đệ nhất Cao Hùng, là một trong những nhà khoa học đã thiết kế hệ thống quản trị hệ thông tin cho Bộ quốc phòng Đài Loan và đặc biệt là người đầu tiên sáng lập hệ thống quản trị thông tin cho Bộ giáo dục và đào tạo Đài Loan.

Với nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý và nghiên cứu khoa học, ông đã báo cáo rất súc tích, trình bày các nội dung thực tiễn liên quan đến chuyên đề Quản trị tri thức nhằm mục tiêu tăng sức cạnh tranh của tổ chức, là một trong những nội dung cốt lõi đưa đến thành công trong việc quản lý của trường đại học cũng như trong các doanh nghiệp. Buổi seminar giúp các giảng viên và học viên cao học có cơ hội nắm bắt thêm các kiến thức bổ ích đồng thời trao đổi các kinh nghiệm bản thân cùng với giáo sư.