Hoạt động nghiên cứu

Báo cáo chuyên đề Quản trị dự án do Giáo sư - Tiến sỹ Teresa L. Ju, Trưởng phòng hợp tác quốc tế Đại học LungHwa, Đài Loan trình bày

Ngày 14/06/2011, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Seminar với chuyên đề QUẢN TRỊ DỰ ÁN do Giáo sư - Tiến sỹ Teresa L. Ju, Trưởng phòng hợp tác quốc tế Đại học LungHwa, Đài Loan trình bày.


Ngày 14/06/2011, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Seminar với chuyên đề QUẢN TRỊ DỰ ÁN do Giáo sư - Tiến sỹ Teresa L. Ju, Trưởng phòng hợp tác quốc tế Đại học LungHwa, Đài Loan trình bày.

Giáo sư nhận học vị Tiến sỹ Quản trị hệ thống thông tin tại Đại học Nova Southeastern University, bà đã giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các công ty đa quốc gia tại Mỹ và có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án, tham gia giảng dạy tại các đại học danh tiếng ở Mỹ và Đài Loan. Về hoạt động nghiên cứu, bà có 72 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế và là thành viên Ban biên tập tạp chí The International Journal of Innovation and Learning.

Trong buổi báo cáo chuyên đề QUẢN TRỊ DỰ ÁN, bà đã trình bày và trao đổi với giảng viên và học viên cao học nhiều kinh nghiệm quý báu trong các dự án mà bà đã tham gia. Kết thúc bài báo cáo, giảng viên và học viên cao học đã bổ sung nhiều kiến thức thực tế vào quá trình giảng dạy, nghiên cứu và học tập.

Nhân dịp này, đáp lại lời mời hợp tác của TS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng nhà trường, TS. Ju đã chấp thuận và bày tỏ sự vui mừng về triển vọng cùng làm việc với Đại học Tôn Đức Thắng.