Hoạt động nghiên cứu

NGƯT. TS. Lê Vinh Danh, tham gia phản biện tại Hội nghị thường niên năm 2010, của Hiệp hội Quản trị tài chính (FMA) tại New York - Hoa Kỳ.

NGƯT. TS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng, được mời tham gia phản biện tại Session 157 - "Governance, Performance, and Commitment" cho Hội nghị thường niên năm 2010 của Hiệp hội Quản trị Tài chính Quốc tế - (FMA - Financial Management Association International) diễn ra vào ngày 22/10/2010, tại New York, Hoa Kỳ.

NGƯT. TS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng, được mời tham gia phản biện tại Session 157 - "Governance, Performance, and Commitment"  cho Hội  nghị thường niên năm 2010 của Hiệp hội Quản trị Tài chính Quốc tế - (FMA - Financial Management Association International) diễn ra vào ngày 22/10/2010, tại New York, Hoa Kỳ.

Hội nghị thường niên của FMA tại New York năm nay là một trong những hội nghị có quy mô lớn trên thế giới trong lĩnh vực tài chính, quy tụ hàng ngàn nhà khoa học trong lĩnh vực này. Hội nghị thường niên của FMA cũng là một sự kiện quốc tế quan trọng trong giới học thuật, nơi diễn ra sự giới thiệu, trao đổi các kết quả nghiên cứu quan trọng, mới mẻ trong năm. Trong mỗi session, việc phản biện được đưa ra theo hình thức bài trình bày quan điểm chất vấn, với sự chuẩn bị trước các nội dung phản biện và danh mục các câu hỏi chất vấn. Các nội dung phản biện cũng được thông báo cho chủ trì session và được Ban biên tập Hội nghị kiểm định trước. Chỉ có các học giả được công nhận mới được mời tham gia phản biện trong Hội nghị quan trọng này.

Thông tin về Session 157:

Chairperson: Patrick Lach, Eastern Illinois University.
Independent Directors and Corporate Performance: Evidence from Listed Firms in China
Harjeet S Bhabra Concordia University
Tiemei Li University of Windsor
Discussant: Le Vinh Danh, Ton Duc Thang University
Nguồn: http://www.fma.org/NY/NYProgram.htm