Hoạt động nghiên cứu

TS. Võ Hoàng Duy, báo cáo khoa học ở Đại học Lunghwa (Đài Loan)

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11 năm 2009, Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa tổ chức hội nghị thường niên về Electrical Power Engineering lần thứ 30. Đây là hội nghị lớn nhất của Đài Loan về Electrical Power Engineering. Trong hoạt động tổ chức hội nghị, Ban tổ chức đã mời một số nhà khoa học là thành viên của Tổng Hội Kỹ sư Điện và Điện tử Quốc tế (IEEE) trình bày các báo cáo mời (invited talks).

Trong đó TS. Võ Hoàng Duy, Khoa điện - điện tử, Đại học Tôn Đức Thắng cũng nhận lời mời tham dự và báo cáo chuyên đề "Mobile robot and Quadruped robot".

Trong thời gian tham dự hội nghị, TS. Võ Hoàng Duy cũng làm việc với Trường kỹ thuật điện và khoa học máy tính, Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa về chương trình hợp tác của hai trường.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Chương trình báo cáo

Lễ khai mạc hội nghị

Giới thiệu của trưởng College of Electrical Engineering & Computer Science trước buổi báo cáo

TS. Võ Hoàng Duy trình bày báo cáo

Thành phần tham dự: một số Giáo sư và các học viên cao học

Thảo luận sau buổi báo cáo