VAI TRÒ CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG VIỆC NÂNG CAO HIỆU QUẢ

HOẠT ĐỘNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất nước, có vị thế chính trị quan trọng, là trung tâm kinh tế, văn hóa lớn, là đầu mối giao lưu quốc tế, cửa ngõ thông nối Việt Nam với Đông - Tây - Nam - Bắc thế giới trong thời đại toàn cầu hóa kinh tế. Xưa kia Thành phố Hồ Chí Minh đã từng là “hòn ngọc Viễn đông” và trong tương lai sẽ sánh vai cùng các thành phố hiện đại trong khu vực và thế giới. Dáng dấp một trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ tài chính tầm cỡ, mang đậm bản sắc dân tộc đang manh nha hình thành. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu trên còn rất nhiều lực cản lớn. Bên cạnh đó quá trình đô thị hóa và cuộc sống đô thị cùng với cỗ xe thời gian cứ thế lăn bánh suốt hàng trăm năm qua đã và làm cho thành phố Hồ Chí Minh vốn rộng lớn, nay trở nên hỗn tạp, chật hẹp và đông đúc, khó tránh khỏi những hệ nạn nảy sinh ngay từ trong bản chất của đô thị hóa.

Với mục đích cung cấp thêm những cứ liệu khoa học cho việc nghiên cứu, góp phần trong sự phát triển chung của thành phố về quy hoạch đô thị, từ góc nhìn xã hội, Khoa khoa học xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã tiến hành tổ chức buổi hội thảo khoa học: “Vai trò công tác xã hội trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động giải phóng mặt bằng các dự án phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh” vào ngày 20/06/2009, tại trường ĐH Tôn Đức Thắng.

Với hơn 30 đại biểu là các nhà khoa học, các cán bộ nghiên cứu chuyên ngành ở các viện, các nhà quản lý xã hội, chủ dự án đầu tư và các giảng viên thuộc ngành Xã hội học của nhiều trường đại học đến tham dự Hội thảo.

Trong phần khai mạc, NGƯT.,TS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã nêu lên ý nghĩa thực tiễn của chủ đề hội thảo cũng như sự cần thiết phải nghiên cứu vấn đề này. Và tin rằng Hội thảo sẽ là diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý xã hội, chủ dự án và người dân cùng nhau thảo luận, có tiếng nói chung, tạo sự đồng thuận trong việc khẳng định vai trò của công tác xã hội thông qua nội dung và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cộng tác viên xã hội và phát triển cộng đồng trong mục tiêu góp phần nâng cao hiệu quả các dự án phát triển tại Tp. HCM.

20 báo cáo khoa học và nhiều ý kiến phát biểu trong hội thảo đã tập trung trao đổi, tranh luận vào ba vấn đề trọng tâm: Thực trạng việc giải phóng mặt bằng dự án phát triển tại Tp.HCM; Vai trò của cộng đồng trong việc giải phóng mặt bằng dự án phát triển; Giải pháp đề nâng cao hiệu quả các dự án phát triển.

Ngoài ra, các tham luận còn đi sâu phân tích và làm sáng rõ hơn những vấn đề liên quan: việc tái định cư, yếu tố văn hóa cộng đồng, về lượng giá đền bù, những yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng ở các dự án phát triển. Đặc biệt, Hội thảo nhấn mạnh: Vai trò của công tác xã hội - như là cầu nối giữa người dân và chính quyền trong các dự án phát triển; đồng thời đề xuất về mặt giáo dục cần quan tâm một cách đúng mức hơn nữa về ngành công tác xã hội - một ngành mới đáp ứng được nhu cầu thời đại. Khoa học xã hội cũng phải góp phần làm cho quá trình phát triển kinh tế, quy hoạch đô thị phải đi đôi với sự tiến bộ và công bằng xã hội. Có như vậy sự phát triển kinh tế mới có chiều sâu văn hóa và phát triển bền vững.

Kết thúc Hội thảo, TS Thái Hữu Tuấn Trưởng khoa, chủ trì Hội nghị thay mặt cho Khoa khoa học xã hội và Nhân văn gửi lời cảm ơn đến các nhà khoa học, các cán bộ chuyên trách đã đóng góp những cứ liệu khoa học, thực tiễn giúp hội thảo thành công tốt đẹp, và khẳng định lại vai trò của công tác xã hội, không chỉ dừng lại ở việc cầu nối giữa dân và chính quyền trong các dự án phát triển mà cần phải đưa vào hệ thống chính trị và chính sách xã hội. Trong tương lai, vấn đề này sẽ được tiếp tục nghiên cứu sâu và nâng cao hơn nữa.

Một số hình ảnh Hội thảo:

 

NGƯT,.TS. Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Thay Tuan

TS. Thái Hữu Tuấn - Trưởng khoa phát biểu chủ trì hội thảo.

Co Mai voi de dan

TS. Lê Thị Mai - Phó Trưởng khoa thuyết trình đề dẫn của hội thảo.

Co Dung trinh bay

ThS. Ngô Thị Kim Dung - Giảng viên khoa thuyết trình tham luận của mình.

ThS Thanh

ThS. Lê Văn Thành - Viện nghiên cứu
phát triển TPHCM thuyết trình tham luận của mình.

Ba Dieu Anh 2

Bà Lê Diệu Ánh - Giám đốc dự án 415 TPHCM phát biểu tại hội thảo.

Con Tran

PGS.TS. Tôn Nữ Quỳnh Trân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu
Phát triển Đô thị phát biểu tại hội thảo.

Ong Minh

TS. Hồ Ngọc Minh - Phó ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc phát biểu tại hội thảo.

Thay Quan

TS. Nguyễn Văn Quán - Trưởng khoa MT&BHLĐ phát biểu tại hội thảo.

Ong Cuong 2

Ông Lê Quốc Cường - Trưởng Ban Bồi thường và giải phóng mặt bằng Q.1.

Quan 12

Ông Bùi Viết Thiên Triều - Phó Trưởng Ban Bồi thường
và giải phóng mặt bằng Q.12.

Thay Tuan 2

TS. Thái Hữu Tuấn - Trưởng khoa phát biểu kết thúc hội thảo.

 


Tin: ThS. Nguyễn Hiếu Tín

Ảnh: Đức Quang