Hoạt động nghiên cứu

Hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững trong Xây dựng, Quy hoạch đô thị và Kỹ thuật giao thông” (International Conference on Sustainable Development of Civil, Urban and Transportation Engineering - CUTE 2016)

Sáng ngày 12/04/2016, Hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững trong Xây dựng, Quy hoạch đô thị và Kỹ thuật giao thông” (International Conference on Sustainable Development of Civil, Urban and Transportation Engineering - CUTE 2016) được khai mạc tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Xem tiếp...

Hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững trong Xây dựng, Quy hoạch đô thị và Kỹ thuật giao thông” (International Conference on Sustainable Development of Civil, Urban and Transportation Engineering - CUTE 2016)

Sáng ngày 12/04/2016, Hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững trong Xây dựng, Quy hoạch đô thị và Kỹ thuật giao thông” (International Conference on Sustainable Development of Civil, Urban and Transportation Engineering - CUTE 2016) được khai mạc tại Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Xem tiếp...

Hội thảo chuyên đề quản lý câu lạc bộ thể thao và ký kết hợp tác giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng và các đơn vị kinh doanh, tổ chức thể thao

Sáng ngày 21/01/2016, Trung tâm Giáo dục thể chất và quốc phòng Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức Hội thảo chuyên đề Quản lý Câu lạc bộ thể thao.


Xem tiếp...

Tọa đàm “Tác động của TPP đến lao động và Công đoàn”

Sáng ngày 14/1/2016, Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức tọa đàm “Tác động của TPP đến lao động và Công đoàn”. Đến dự có sự hiện diện của ông Đặng Trung Dũng, Phó Trưởng ban Đối ngoại TLĐLĐVN; bà Nguyễn Thị Hải Yến, đại diện văn phòng tại Việt Nam Tổ chức lao động quốc tế ILO và các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên trong lĩnh vực nghiên cứu về quan hệ lao động từ các viện nghiên cứu, các liên đoàn lao động, các trường đại học trong nước và quốc tế.

Xem tiếp...

Hội thảo quốc tế về Môi trường, Biến đối khí hậu – Thách thức, Giải pháp và Bài học kinh nghiệm

Nhằm tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm và hình thành quan hệ hợp tác với các Trường đại học trên thế giới trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, Trường đại học Tôn Đức Thắng đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Môi trường; Biến đối khí hậu – Thách thức, Giải pháp và Bài học kinh nghiệm” vào hai ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2015 vừa qua.

Xem tiếp...