ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Thái Trà My
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Cố vấn Khoa học
2
Nguyễn Thanh Hiên   
Tiến sỹ
Trưởng khoa
3
Nguyễn Minh Tuấn  
Tiến sỹ
 
4
Nguyễn Hồng Vũ  
Tiến sỹ
 
5
Lê Văn Vang  
Thạc sỹ - NCS
 
6
Trần Trung Tín  
Thạc sỹ - NCS
 
7
Ivan Zelinka
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Đỗ Văn Tiến
Giáo sư
Tiến sỹ khoa học
 
9
Nguyễn Ngọc Thành
Giáo sư
Tiến sỹ khoa học
 
10
Tzung Pei Hong
Giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Graham Freeman
Giáo sư
Tiến sỹ
 
12
Lech Jan Janczewski
Giáo sư
Tiến sỹ
 
13
Lê Thị Hoài An
Giáo sư
Tiến sỹ
 
14
Nguyễn Anh Linh
Phó giáo sư
Tiến sỹ khoa học
 
15
Roman Senkerik
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
16
David Muthukumar Sundaram
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
17
Donald D.Davendra
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
18
Lê Anh Cường
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
19
Đỗ Hoài Nam  
Tiến sỹ
 
20
Mai Ngọc Thắng  
Tiến sỹ
 
21
Nguyễn Chí Thiện  
Tiến sỹ
 
22
Phạm Văn Huy  
Tiến sỹ
 
23
Huỳnh Ngọc Tú  
Tiến sỹ
 
24
Nguyễn Thiên Bảo  
Tiến sỹ
 
25
Dương Thị Thùy Vân  
Tiến sỹ
 
26
Nguyễn Đức Cường  
Tiến sỹ
 
27
Lương Thị Ngọc Khánh  
Thạc sỹ - NCS
 
28
Trần Thanh Phước  
Thạc sỹ - NCS
 
29
Huỳnh Quốc Bảo  
Thạc sỹ - NCS
 
30
Huỳnh Thị Thu Thủy  
Thạc sỹ - NCS
 
31
Lê Cung Tưởng  
Thạc sỹ
 
32
Vũ Đình Hồng  
Thạc sỹ
 
33
Trần Tiến Quang  
Thạc sỹ
 
34
Phạm Ngọc Nam   
Thạc sỹ
 
35
Võ Thành Vinh  
Thạc sỹ
 
36
Trịnh Phi Cường  
Thạc sỹ
 
37
Lê Phúc  
Thạc sỹ
 
38
Dương Tích Đạt  
Thạc sỹ
 
39
Huỳnh Minh Huy  
Thạc sỹ
 
40
Văn Khánh Duy  
Thạc sỹ
 
41
Huỳnh Thanh Phụng  
Thạc sỹ
 
42
Lê Anh Tuấn  
Thạc sỹ
 
43
Trần Thị Hồng Nhung  
Thạc sỹ
 
44
Trần Quốc Thái  
Thạc sỹ
 
45
Trần Thanh Tú  
Thạc sỹ
 
46
Trần Lương Quốc Đại  
Thạc sỹ
 
47
Nguyễn Lâm  
Thạc sỹ
 
48
Lê Thị Thanh Vân  
Thạc sỹ
 
49
Lê Phúc Thịnh  
Thạc sỹ
 
50
Nguyễn Văn Hòa  
Thạc sỹ
 
51
Phạm Thị Trà My  
Thạc sỹ
 
52
Đỗ Thục Đoan  
Thạc sỹ
 
53
Trần Duy Lộc  
Thạc sỹ
 
54
Hoàng Thị Hồng Vân  
Thạc sỹ
 
55
Võ Đức Vĩnh  
Thạc sỹ
 
56
Nguyễn Xuân Nam  
Thạc sỹ
 
57
Võ Hoàng Anh  
Thạc sỹ
 
58
Phạm Trần Thanh Văn  
Thạc sỹ
 
59
Lê Hoàng Long  
Thạc sỹ
 
60
Nguyễn Đông Phương  
Cao học
 
61
Trần Quốc Cường  
Cao học
 
62
Nguyễn Ngọc Phiên  
Cao học
 
63
Âu Mậu Dương   
Cao học
 
64
Dương Hữu Phúc  
Cao học
 
65
Mai Văn Mạnh  
Cao học
 
66
Phan Thị Thanh Phương  
Cao học
 
67
Nguyễn Hồng Khánh  
Cao học
 
68
Nguyễn Thanh Trúc  
Cao học
 
69
Đặng Ngọc Vũ  
Cao học
 
70
Huỳnh Anh Khiêm  
Cao học
 
71
Đỗ Quốc Hưng  
Cử nhân
 
72
Trần Như Kim Chi  
Cử nhân
 
73
Vũ Thị Kiều Anh  
Cử nhân
 
74
Nguyễn Anh Vinh  
Cử nhân
 
75
Nguyễn Thủy Kim Tuyền  
Cử nhân
 
76
Nguyễn Thế Nhân  
Cử nhân
 
77
Võ Thái Khánh  
Cử nhân
 
78
Nguyễn Vĩnh Đạt  
Cử nhân
 
79
Đặng Duy Hải  
Cử nhân
 
80
Nguyễn Trương Nhật Sinh  
Cử nhân
 
81
Trần Phạm Quang Thịnh  
Cử nhân
 
82
Nguyễn Thị Thúy Vy  
Cử nhân
 
83
Trần Thanh Phong  
Cử nhân
 
84
Phan Thị Vũ Hạnh  
Cử nhân
 
85
Đỗ Khắc Phương Lâm  
Cử nhân
 
86
Phan Hoàng Phúc Vinh  
Cử nhân
 
87
Ca Phú Phát  
Cử nhân
 
88
Phạm Thị Kim Điệp  
Cử nhân
 
89
Trần Quang Nguyện  
Cử nhân
 
90
Trần Lê Anh Huy  
Cử nhân
 
91
Nguyễn Hoàng Duy  
Cử nhân
 
92
Võ Thị Thanh Phụng  
Cử nhân
 
93
Hồ Vũ Nhựt Minh  
Cử nhân
 
94
Nguyễn Hiền Lương  
Cử nhân
 
95
Lương Mai Tùng  
Cử nhân
 
96
Lê Vinh Hiên  
Cử nhân
 
97
Ngô Chung Lượng  
Cử nhân
 
98
Hồ Văn Hảo  
Cử nhân
 
99
Cao Phi Phụng  
Cử nhân
 
100
Nguyễn Trọng Nhân  
Cử nhân