ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Thanh Hiên
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Nguyễn Minh Tuấn
Tiến sỹ
Trợ lý TK
3
Ivan Zelinka
Giáo sư
Tiến sỹ
4
Tzung Pei Hong
Giáo sư
Tiến sỹ
5
Graham Freeman
Giáo sư
Tiến sỹ
6
Lech Jan Janczewski
Giáo sư
Tiến sỹ
7
Lê Thị Hoài An
Giáo sư
Tiến sỹ
8
Roman Senkerik
Phó giáo sư
Tiến sỹ
9
David Muthukumar Sundaram
Phó giáo sư
Tiến sỹ
10
Donald D.Davendra
Phó giáo sư
Tiến sỹ
11
Lê Anh Cường
Phó giáo sư
Tiến sỹ
12
Nguyễn Hồng Vũ
Tiến sỹ
13
Đỗ Hoài Nam
Tiến sỹ
14
Mai Ngọc Thắng
Tiến sỹ
15
Nguyễn Chí Thiện
Tiến sỹ
16
Phạm Văn Huy
Tiến sỹ
17
Huỳnh Ngọc Tú
Tiến sỹ
18
Nguyễn Thiên Bảo
Tiến sỹ
19
Dương Thị Thùy Vân
Tiến sỹ
20
Nguyễn Đức Cường
Tiến sỹ
21
Đỗ Văn Tiến
Giáo sư
Tiến sỹ khoa học
22
Nguyễn Ngọc Thành
Giáo sư
Tiến sỹ khoa học
23
Nguyễn Anh Linh
Phó giáo sư
Tiến sỹ khoa học
24
Lê Văn Vang
Thạc sỹ - NCS
25
Trần Trung Tín
Thạc sỹ - NCS
26
Lương Thị Ngọc Khánh
Thạc sỹ - NCS
27
Trần Thanh Phước
Thạc sỹ - NCS
Trợ lý TK
28
Huỳnh Quốc Bảo
Thạc sỹ - NCS
29
Huỳnh Thị Thu Thủy
Thạc sỹ - NCS
30
Lê Cung Tưởng
Thạc sỹ
31
Vũ Đình Hồng
Thạc sỹ
32
Trần Tiến Quang
Thạc sỹ
33
Phạm Ngọc Nam 
Thạc sỹ
34
Võ Thành Vinh
Thạc sỹ
35
Trịnh Phi Cường
Thạc sỹ
36
Lê Phúc
Thạc sỹ
37
Dương Tích Đạt
Thạc sỹ
38
Huỳnh Minh Huy
Thạc sỹ
39
Văn Khánh Duy
Thạc sỹ
40
Huỳnh Thanh Phụng
Thạc sỹ
41
Lê Anh Tuấn
Thạc sỹ
42
Trần Thị Hồng Nhung
Thạc sỹ
43
Trần Quốc Thái
Thạc sỹ
44
Trần Thanh Tú
Thạc sỹ
45
Trần Lương Quốc Đại
Thạc sỹ
46
Nguyễn Lâm
Thạc sỹ
47
Lê Thị Thanh Vân
Thạc sỹ
48
Lê Phúc Thịnh
Thạc sỹ
49
Nguyễn Văn Hòa
Thạc sỹ
50
Phạm Thị Trà My
Thạc sỹ
51
Đỗ Thục Đoan
Thạc sỹ
52
Trần Duy Lộc
Thạc sỹ
53
Hoàng Thị Hồng Vân
Thạc sỹ
54
Võ Đức Vĩnh
Thạc sỹ
55
Nguyễn Xuân Nam
Thạc sỹ
56
Võ Hoàng Anh
Thạc sỹ
57
Phạm Trần Thanh Văn
Thạc sỹ
58
Lê Hoàng Long
Thạc sỹ
59
Trịnh Văn Quảng
Thạc sỹ
60
Nguyễn Đông Phương
Cao học
61
Trần Quốc Cường
Cao học
62
Nguyễn Ngọc Phiên
Cao học
63
Âu Mậu Dương 
Cao học
64
Dương Hữu Phúc
Cao học
65
Mai Văn Mạnh
Cao học
66
Phan Thị Thanh Phương
Cao học
67
Nguyễn Hồng Khánh
Cao học
68
Nguyễn Thanh Trúc
Cao học
69
Đặng Ngọc Vũ
Cao học
70
Huỳnh Anh Khiêm
Cao học
71
Đỗ Quốc Hưng
Cử nhân
72
Trần Như Kim Chi
Cử nhân
73
Vũ Thị Kiều Anh
Cử nhân
74
Nguyễn Anh Vinh
Cử nhân
75
Nguyễn Thủy Kim Tuyền
Cử nhân
76
Nguyễn Thế Nhân
Cử nhân
77
Võ Thái Khánh
Cử nhân
78
Nguyễn Vĩnh Đạt
Cử nhân
79
Đặng Duy Hải
Cử nhân
80
Nguyễn Trương Nhật Sinh
Cử nhân
81
Trần Phạm Quang Thịnh
Cử nhân
82
Nguyễn Thị Thúy Vy
Cử nhân
83
Trần Thanh Phong
Cử nhân
84
Phan Thị Vũ Hạnh
Cử nhân
85
Đỗ Khắc Phương Lâm
Cử nhân
86
Phan Hoàng Phúc Vinh
Cử nhân
87
Ca Phú Phát
Cử nhân
88
Phạm Thị Kim Điệp
Cử nhân
89
Trần Quang Nguyện
Cử nhân
90
Trần Lê Anh Huy
Cử nhân
91
Nguyễn Hoàng Duy
Cử nhân
92
Võ Thị Thanh Phụng
Cử nhân
93
Nguyễn Hiền Lương
Cử nhân
94
Lương Mai Tùng
Cử nhân
95
Ngô Chung Lượng
Cử nhân
96
Cao Phi Phụng
Cử nhân
97
Nguyễn Trọng Nhân
Cử nhân
98
Nguyễn Thị Kim Tuyến
Cử nhân