KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Thái Trà My
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Cố vấn khoa học
2
Nguyễn Thanh Hiên   
Tiến sỹ
Trưởng khoa;
Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
3
Nguyễn Minh Tuấn  
Tiến sỹ
Trợ lý trưởng khoa
Trưởng bộ môn Khoa học máy tính
4
Nguyễn Hồng Vũ  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn Mạng máy tính và Truyền thông
5
Lê Văn Vang  
Thạc sỹ - NCS
Trưởng bộ môn Công nghệ phần mềm
6
Trần Trung Tín  
Thạc sỹ - NCS
Trưởng bộ môn Tin học ứng dụng
7
Ding-Zhu Du
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
8
Ivan Zelinka
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
9
Đỗ Văn Tiến
Giáo sư
Tiến sỹ khoa học
Nghiên cứu
10
Nguyễn Ngọc Thành
Giáo sư
Tiến sỹ khoa học
Nghiên cứu
11
Tzung Pei Hong
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
12
Graham Freeman
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
13
Lech Jan Janczewski
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
14
Lê Thị Hoài An
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
15
Nguyễn Anh Linh
Phó giáo sư
Tiến sỹ khoa học
Nghiên cứu
16
Roman Senkerik
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
17
David Muthukumar Sundaram
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
18
Donald D.Davendra
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
19
Lê Anh Cường
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
20
DongHyun Kim  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
21
Đỗ Hoài Nam  
Tiến sỹ
Nghiên cứu
22
Mai Ngọc Thắng  
Tiến sỹ
Giảng viên
23
Nguyễn Chí Thiện  
Tiến sỹ
Giảng viên
24
Trần Trọng Đạo  
Tiến sỹ
Giảng viên
25
Phạm Văn Huy  
Tiến sỹ
Giảng viên
26
Huỳnh Ngọc Tú  
Tiến sỹ
Giảng viên
27
Nguyễn Thiên Bảo  
Tiến sỹ
Giảng viên
28
Dương Thị Thùy Vân  
Tiến sỹ
Giảng viên
29
Lương Thị Ngọc Khánh  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
30
Trần Thanh Phước  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
31
Huỳnh Quốc Bảo  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
32
Huỳnh Thị Thu Thủy  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
33
Lê Cung Tưởng  
Thạc sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
34
Vũ Đình Hồng  
Thạc sỹ
Giảng viên
35
Trần Tiến Quang  
Thạc sỹ
Giảng viên
36
Phạm Ngọc Nam   
Thạc sỹ
Giảng viên
37
Võ Thành Vinh  
Thạc sỹ
Giảng viên
38
Trịnh Phi Cường  
Thạc sỹ
Giảng viên
39
Lê Phúc  
Thạc sỹ
Giảng viên
40
Dương Tích Đạt  
Thạc sỹ
Giảng viên
41
Huỳnh Minh Huy  
Thạc sỹ
Giảng viên
42
Văn Khánh Duy  
Thạc sỹ
Giảng viên
43
Huỳnh Thanh Phụng  
Thạc sỹ
Giảng viên
44
Lê Anh Tuấn  
Thạc sỹ
Giảng viên
45
Trần Thị Hồng Nhung  
Thạc sỹ
Giảng viên
46
Trần Quốc Thái  
Thạc sỹ
Giảng viên
47
Trần Thanh Tú  
Thạc sỹ
Giảng viên
48
Trần Lương Quốc Đại  
Thạc sỹ
Giảng viên
49
Nguyễn Lâm  
Thạc sỹ
Giảng viên
50
Lê Thị Thanh Vân  
Thạc sỹ
Giảng viên
51
Lê Phúc Thịnh  
Thạc sỹ
Giảng viên
52
Nguyễn Văn Hòa  
Thạc sỹ
Giảng viên
53
Phạm Thị Trà My  
Thạc sỹ
Giảng viên
54
Đỗ Thục Đoan  
Thạc sỹ
Giảng viên
55
Trần Duy Lộc  
Thạc sỹ
Giảng viên
56
Hoàng Thị Hồng Vân  
Thạc sỹ
Giảng viên
57
Võ Đức Vĩnh  
Thạc sỹ
Giảng viên
58
Nguyễn Xuân Nam  
Thạc sỹ
Giảng viên
59
Võ Hoàng Anh  
Thạc sỹ
Giảng viên
60
Phạm Trần Thanh Văn  
Thạc sỹ
Giảng viên
61
Nguyễn Đông Phương  
Cao học
Trợ giảng
62
Trần Quốc Cường  
Cao học
Trợ giảng
63
Nguyễn Ngọc Phiên  
Cao học
Trợ giảng
64
Âu Mậu Dương   
Cao học
Trợ giảng
65
Dương Hữu Phúc  
Cao học
Trợ giảng
66
Mai Văn Mạnh  
Cao học
Trợ giảng
67
Phan Thị Thanh Phương  
Cao học
Trợ giảng
68
Nguyễn Hồng Khánh  
Cao học
Trợ giảng
69
Nguyễn Thanh Trúc  
Cao học
Trợ giảng
70
Đặng Ngọc Vũ  
Cao học
Dạy thực hành
71
Huỳnh Anh Khiêm  
Cao học
Dạy thực hành
72
Đỗ Quốc Hưng  
Cử nhân
Dạy thực hành
73
Trần Như Kim Chi  
Cử nhân
Dạy thực hành
74
Vũ Thị Kiều Anh  
Cử nhân
Dạy thực hành
75
Nguyễn Anh Vinh  
Cử nhân
Dạy thực hành
76
Nguyễn Thủy Kim Tuyền  
Cử nhân
Dạy thực hành
77
Nguyễn Thế Nhân  
Cử nhân
Dạy thực hành
78
Võ Thái Khánh  
Cử nhân
Dạy thực hành
79
Nguyễn Vĩnh Đạt  
Cử nhân
Dạy thực hành
80
Đặng Duy Hải  
Cử nhân
Dạy thực hành
81
Nguyễn Trương Nhật Sinh  
Cử nhân
Dạy thực hành
82
Trần Phạm Quang Thịnh  
Cử nhân
Dạy thực hành
83
Nguyễn Thị Thúy Vy  
Cử nhân
Dạy thực hành
84
Trần Thanh Phong  
Cử nhân
Dạy thực hành
85
Phan Thị Vũ Hạnh  
Cử nhân
Dạy thực hành
86
Đỗ Khắc Phương Lâm  
Cử nhân
Dạy thực hành
87
Phan Hoàng Phúc Vinh  
Cử nhân
Dạy thực hành
88
Ca Phú Phát  
Cử nhân
Dạy thực hành
89
Phạm Thị Kim Điệp  
Cử nhân
Dạy thực hành
90
Trần Quang Nguyện  
Cử nhân
Dạy thực hành
91
Trần Lê Anh Huy  
Cử nhân
Dạy thực hành
92
Nguyễn Hoàng Duy  
Cử nhân
Dạy thực hành
93
Võ Thị Thanh Phụng  
Cử nhân
Dạy thực hành
94
Hồ Vũ Nhựt Minh  
Cử nhân
Dạy thực hành
95
Nguyễn Hiền Lương  
Cử nhân
Dạy thực hành
96
Lương Mai Tùng  
Cử nhân
Dạy thực hành
97
Lê Vinh Hiên  
Cử nhân
Dạy thực hành
98
Ngô Chung Lượng  
Cử nhân
Dạy thực hành
99
Hồ Văn Hảo  
Cử nhân
Dạy thực hành
100
Cao Phi Phụng  
Cử nhân
Dạy thực hành
101
Nguyễn Trọng Nhân  
Cử nhân
Dạy thực hành