KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Võ Hoàng Duy  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Trần Thanh Phương  
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
3
Đồng Sĩ Thiên Châu  
Thạc sỹ - NCS
Trợ lý trưởng khoa
4
Đinh Hoàng Bách  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn kỹ thuật điện
5
Đặng Ngọc Minh Đức  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn điện tử viễn thông
6
Beongku An
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
7
Kuen Ting
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
8
In Jung Park
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
9
Sea June Oh
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
10
Sang Bong Kim
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
11
Lee Kyu Tae
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
12
Snasel Vaclav
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
13
Ji Geun Jang
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
14
Mohamed Chadli
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
15
Miroslav Voznak
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
16
Yao Wen Tsai
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
17
Quang Hà
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
18
Lê Thế Vinh
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
19
Nguyễn Dáo  
Tiến sỹ
Giảng viên
20
Trần Hoàng Quang Minh  
Tiến sỹ
Giảng viên
21
Nguyễn Hữu Khánh Nhân  
Tiến sỹ
Giảng viên
22
Huỳnh Văn Vạn  
Tiến sỹ
Giảng viên
23
Nguyễn Đoàn Quốc Anh  
Tiến sỹ
Giảng viên
24
Nguyễn Duy Vỹ  
Tiến sỹ
Giảng viên
25
Võ Phú Thoại  
Tiến sỹ
Giảng viên
26
Vũ Trí Viễn  
Tiến sỹ
Giảng viên
27
Hán Thành Trung  
Tiến sỹ
Giảng viên
28
Ngô Sơn Tùng  
Tiến sỹ
Giảng viên
29
Nguyễn Sỹ Dũng  
Tiến sỹ
Giảng viên
30
Nguyễn Việt Long  
Tiến sỹ
Giảng viên
31
Lê Anh Vũ  
Tiến sỹ
Giảng viên
32
Nguyễn Trung Thắng  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
33
Lê Anh Tuấn  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
34
Nguyễn Công Tráng  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
35
Trần Công Thịnh  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
36
Nguyễn Văn Dũng  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
37
Nguyễn Nhật Tân  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
38
Phạm Nhất Phương  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
39
Trần Đức Anh Minh  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
40
Nguyễn Kiều Tam  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
41
Lê Thị Hương Trà  
Thạc sỹ- NCS
Giảng viên
42
Võ Hữu Hậu  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
43
Trần Đình Cương  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
44
Thiều Quang Trí  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
45
Hồ Đăng Sang  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
46
Lê Tấn Quang  
Thạc sỹ
Giảng viên
47
Nguyễn Quốc Bảo  
Thạc sỹ
Giảng viên
48
Nguyễn Thị Phương Thảo  
Thạc sỹ
Giảng viên
49
Huỳnh Thanh Thiện  
Thạc sỹ
Giảng viên
50
Phan Tấn Phát  
Thạc sỹ
Giảng viên
51
Nguyễn Quang Dũng  
Thạc sỹ
Giảng viên
52
Đỗ Vinh Quang  
Thạc sỹ
Giảng viên
53
Cao Vĩnh Phúc  
Thạc sỹ
Giảng viên
54
Tôn Thất Nghiêm  
Thạc sỹ
Giảng viên
55
Phạm Hữu Lý  
Thạc sỹ
Giảng viên
56
Hoàng Thị Hương Giang  
Thạc sỹ
Giảng viên
57
Phạm Duy Thanh  
Thạc sỹ
Giảng viên
58
Nguyễn Thành Quang  
Cao học
Trợ giảng
59
Nguyễn Văn Trung  
Cao học
Trợ giảng
60
Nguyễn Hạnh Tú  
Cao học
Trợ giảng
61
Nguyễn Thị Thu Quyên  
Cao học
Trợ giảng
62
Nguyễn Huỳnh Mẫn Đạt  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
63
Lê Hoàng Em  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
64
Ngô Tú Quỳnh  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
65
Trần Thanh Huy  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
66
Phạm Vũ Bảo  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
67
Nguyễn Đức Dũng  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
68
Đỗ Quang Vinh  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
69
Huỳnh Công Ngọc  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
70
Trịnh Đức Thành  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
71
Vũ Đình Hợp  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
72
Kiều Quốc Hưng  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
73
Lê Hữu Tài  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm