ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU 

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Võ Hoàng Duy  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Trần Thanh Phương  
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
3
Đồng Sĩ Thiên Châu  
Thạc sỹ - NCS
 
4
Đinh Hoàng Bách  
Tiến sỹ
 
5
Đặng Ngọc Minh Đức
GSTL
Tiến sỹ
 
6
Beongku An
Giáo sư
Tiến sỹ
 
7
Kuen Ting
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
In Jung Park
Giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Sea June Oh
Giáo sư
Tiến sỹ
 
10
Sang Bong Kim
Giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Lee Kyu Tae
Giáo sư
Tiến sỹ
 
12
Snasel Vaclav
Giáo sư
Tiến sỹ
 
13
Ji Geun Jang
Giáo sư
Tiến sỹ
 
14
Mohamed Chadli
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
15
Miroslav Voznak
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
16
Yao Wen Tsai
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
17
Quang Hà
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
18
Lê Thế Vinh
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
19
Nguyễn Dáo  
Tiến sỹ
 
20
Trần Hoàng Quang Minh  
Tiến sỹ
 
21
Nguyễn Hữu Khánh Nhân  
Tiến sỹ
 
22
Huỳnh Văn Vạn  
Tiến sỹ
 
23
Nguyễn Đoàn Quốc Anh  
Tiến sỹ
 
24
Nguyễn Duy Vỹ  
Tiến sỹ
 
25
Võ Phú Thoại  
Tiến sỹ
 
26
Vũ Trí Viễn  
Tiến sỹ
 
27
Hán Thành Trung  
Tiến sỹ
 
28
Ngô Sơn Tùng
GSTL
Tiến sỹ
 
29
Nguyễn Sỹ Dũng  
Tiến sỹ
 
30
Nguyễn Việt Long  
Tiến sỹ
 
31
Lê Anh Vũ  
Tiến sỹ
 
32
Trần Hữu Khoa  
Tiến sỹ
 
33
Trần Minh Đức  
Tiến sỹ
 
34
Nguyễn Tất Bảo Thiện  
Tiến sỹ
 
35
Trần Trọng Đạo  
Tiến sỹ
 
36
Nguyễn Trương Thanh Hiếu
GSTL
Tiến sỹ
 
37
Nguyễn Trương Khang
GSTL
Tiến sỹ
 
38
Nguyễn Trung Thắng  
Thạc sỹ- NCS
 
39
Lê Anh Tuấn  
Thạc sỹ- NCS
 
40
Nguyễn Công Tráng  
Thạc sỹ- NCS
 
41
Trần Công Thịnh  
Thạc sỹ- NCS
 
42
Nguyễn Văn Dũng  
Thạc sỹ- NCS
 
43
Nguyễn Nhật Tân  
Thạc sỹ- NCS
 
44
Phạm Nhất Phương  
Thạc sỹ- NCS
 
45
Trần Đức Anh Minh  
Thạc sỹ- NCS
 
46
Nguyễn Kiều Tam  
Thạc sỹ- NCS
 
47
Lê Thị Hương Trà  
Thạc sỹ- NCS
 
48
Võ Hữu Hậu  
Thạc sỹ - NCS
 
49
Trần Đình Cương  
Thạc sỹ - NCS
 
50
Thiều Quang Trí  
Thạc sỹ - NCS
 
51
Hồ Đăng Sang  
Thạc sỹ - NCS
 
52
Nguyễn Quốc Bảo  
Thạc sỹ - NCS
 
53
Huỳnh Thanh Thiện  
Thạc sỹ - NCS
 
54
Phan Tấn Phát  
Thạc sỹ - NCS
 
55
Hoàng Thị Hương Giang  
Thạc sỹ - NCS
 
56
Phạm Duy Thanh  
Thạc sỹ - NCS
 
57
Trần Thành Nam  
Thạc sỹ - NCS
 
58
Lê Tấn Quang  
Thạc sỹ
 
59
Nguyễn Thị Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
60
Nguyễn Quang Dũng  
Thạc sỹ
 
61
Đỗ Vinh Quang  
Thạc sỹ
 
62
Cao Vĩnh Phúc  
Thạc sỹ
 
63
Tôn Thất Nghiêm  
Thạc sỹ
 
64
Phạm Hữu Lý  
Thạc sỹ
 
65
Nguyễn Hoàng Nam  
Thạc sỹ
 
66
Nguyễn Thành Quang  
Cao học
 
67
Nguyễn Văn Trung  
Cao học
 
68
Nguyễn Hạnh Tú  
Cao học
 
69
Nguyễn Thị Thu Quyên  
Cao học
 
70
Lê Hoàng Em  
Kỹ sư
 
71
Ngô Tú Quỳnh  
Thạc sỹ
 
72
Phạm Vũ Bảo  
Kỹ sư
 
73
Đỗ Quang Vinh  
Kỹ sư
 
74
Huỳnh Công Ngọc  
Kỹ sư
 
75
Trịnh Đức Thành  
Kỹ sư
 
76
Vũ Đình Hợp  
Kỹ sư
 
77
Kiều Quốc Hưng  
Kỹ sư
 
78
Lê Hữu Tài  
Kỹ sư
 
79
Trịnh Văn Thanh  
Kỹ sư