ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Minh Đức
Giáo sư
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Phạm Thanh Phong  
Tiến sỹ
 
3
Vũ Thiên Ý  
Tiến sỹ
 
4
Nguyễn Trường Huy  
Tiến sỹ
 
5
Hồ Việt Anh  
Tiến sỹ
 
6
Vũ Huỳnh Kim Long  
Thạc sỹ - NCS
 
7
Lê Khắc Tuấn  
Thạc sỹ
 
8
Nguyễn Đào Thiện  
Thạc sỹ
 
9
Hoàng Mầng  
Thạc sỹ
 
10
Phan Thị Phương Thúy  
Thạc sỹ