ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU 

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Trần Minh Tùng  
Tiến sỹ
Quyền trưởng khoa
2
Nguyễn Văn Đạt
Giáo sư
Tiến sỹ
 
3
Ngô Lê Minh  
Tiến sỹ
 
4
Trịnh Tú Anh  
Tiến sỹ
 
5
Lưu Nguyễn Nam Hải  
Tiến sỹ
 
6
Phan Tô Anh Vũ  
Tiến sỹ
 
7
Ngô Tấn Dược  
Tiến sỹ
 
8
Nguyễn Thống Nhất  
Tiến sỹ
 
9
Timon Rabczub
Giáo sư
Tiến sỹ
 
10
David Hui
Giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Muhammad Hadi
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
12
Xiao Ying Zhuang
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
13
Nguyễn Thời Trung
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
14
Thái Hoàng Chiến  
Tiến sỹ
 
15
Bùi Quốc Bảo  
Tiến sỹ
 
16
Ray Sanavandi  
Tiến sỹ
 
17
Trần Chương  
Tiến sỹ
 
18
Nguyễn Hồ Bắc  
Tiến sỹ
 
19
Đỗ Nguyễn Văn Vương  
Tiến sỹ
 
20
Nguyễn Kế Tường  
Tiến sỹ
 
21
Lê Đức Hiển  
Tiến sỹ
 
22
Lê Thành Nam  
Tiến sỹ
 
23
Trần Việt Anh  
Tiến sỹ
 
24
Vũ Bắc Nam  
Tiến sỹ
 
25
Trần Tấn Huy  
Tiến sỹ
 
26
Lê Thế Hải  
Thạc sỹ - NCS
 
27
Võ Hoàng Khánh  
Thạc sỹ - NCS
 
28
Trần Văn Đức  
Thạc sỹ - NCS
 
29
Võ Thành Nam  
Thạc sỹ - NCS
 
30
Bùi Quang Tuấn  
Thạc sỹ - NCS
 
31
Nguyễn Thành Quí  
Thạc sỹ - NCS
 
32
Nguyễn Hoàng Sơn  
Thạc sỹ - NCS
 
33
Phùng Văn Phúc  
Thạc sỹ - NCS
 
34
Trần Quốc Thái  
Thạc sỹ
 
35
Đỗ Thị Phương Lam  
Thạc sỹ
 
36
Phan Đào Hoàng Hiệp  
Thạc sỹ
 
37
Trần Quốc Toàn  
Thạc sỹ
 
38
Võ Văn Thảo  
Thạc sỹ
 
39
Nguyễn Cao Tân  
Thạc sỹ
 
40
Huỳnh Hữu Thảo Nguyên  
Thạc sỹ
 
41
Phạm Đức Long  
Thạc sỹ
 
42
Nguyễn Đình Nam  
Thạc sỹ
 
43
Phạm Văn Phi  
Thạc sỹ
 
44
Lâm Quý Thương  
Thạc sỹ
 
45
Trần Nguyễn Hoàng Uyên  
Thạc sỹ
 
46
Trần Thị Quỳnh Mai  
Thạc sỹ
 
47
Nguyễn Việt Bình  
Thạc sỹ
 
48
Lê Tố Quyên  
Thạc sỹ
 
49
Hoàng Thị Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
50
Lê Thị Thanh Trâm  
Thạc sỹ
 
51
Tô Hương Chi  
Thạc sỹ
 
52
Lê Tấn Hạnh  
Thạc sỹ
 
53
Nguyễn Đình Phi  
Thạc sỹ
 
54
Trần Minh Hoàng  
Thạc sỹ
 
55
Nguyễn Hồng Việt  
Thạc sỹ
 
56
Phan Ngọc Châu  
Thạc sỹ
 
57
Nguyễn Thái Hiệp  
Thạc sỹ
 
58
Nguyễn Thị Hồng Điệp  
Thạc sỹ
 
59
Lê Hoàng Nam  
Thạc sỹ
 
60
Đặng Thế Hiển  
Thạc sỹ
 
61
Đỗ Văn Tâm  
Kỹ sư
 
62
Nguyễn Lê Trường Hải  
Kỹ sư
 
63
Lê Bảo Dân  
Kỹ sư
 
64
Lê Vĩnh Trung  
Kỹ sư
 
65
Khưu Minh Thâm  
Kỹ sư
 
66
Đặng Văn Phú  
Cử nhân