ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU 

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Trần Minh Tùng  
Tiến sỹ
Quyền trưởng khoa
2
Ngô Lê Minh  
Tiến sỹ
 
3
Trịnh Tú Anh  
Tiến sỹ
 
4
Lưu Nguyễn Nam Hải  
Tiến sỹ
 
5
Phan Tô Anh Vũ  
Tiến sỹ
 
6
Ngô Tấn Dược  
Tiến sỹ
 
7
Nguyễn Thống Nhất  
Tiến sỹ
 
8
Timon Rabczub
Giáo sư
Tiến sỹ
 
9
David Hui
Giáo sư
Tiến sỹ
 
10
Muhammad Hadi
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Xiao Ying Zhuang
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
12
Nguyễn Thời Trung
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
13
Thái Hoàng Chiến  
Tiến sỹ
 
14
Bùi Quốc Bảo  
Tiến sỹ
 
15
Ray Sanavandi  
Tiến sỹ
 
16
Trần Chương  
Tiến sỹ
 
17
Nguyễn Hồ Bắc  
Tiến sỹ
 
18
Đỗ Nguyễn Văn Vương  
Tiến sỹ
 
19
Nguyễn Kế Tường  
Tiến sỹ
 
20
Lê Đức Hiển  
Tiến sỹ
 
21
Lê Thành Nam  
Tiến sỹ
 
22
Trần Việt Anh  
Tiến sỹ
 
23
Vũ Bắc Nam  
Tiến sỹ
 
24
Trần Tấn Huy  
Tiến sỹ
 
25
Lê Thế Hải  
Thạc sỹ - NCS
 
26
Võ Hoàng Khánh  
Thạc sỹ - NCS
 
27
Trần Văn Đức  
Thạc sỹ - NCS
 
28
Võ Thành Nam  
Thạc sỹ - NCS
 
29
Bùi Quang Tuấn  
Thạc sỹ - NCS
 
30
Nguyễn Thành Quí  
Thạc sỹ - NCS
 
31
Nguyễn Hoàng Sơn  
Thạc sỹ - NCS
 
32
Phùng Văn Phúc  
Thạc sỹ - NCS
 
33
Trần Quốc Thái  
Thạc sỹ
 
34
Đỗ Thị Phương Lam  
Thạc sỹ
 
35
Phan Đào Hoàng Hiệp  
Thạc sỹ
 
36
Trần Quốc Toàn  
Thạc sỹ
 
37
Võ Văn Thảo  
Thạc sỹ
 
38
Nguyễn Cao Tân  
Thạc sỹ
 
39
Huỳnh Hữu Thảo Nguyên  
Thạc sỹ
 
40
Phạm Đức Long  
Thạc sỹ
 
41
Nguyễn Đình Nam  
Thạc sỹ
 
42
Phạm Văn Phi  
Thạc sỹ
 
43
Lâm Quý Thương  
Thạc sỹ
 
44
Trần Nguyễn Hoàng Uyên  
Thạc sỹ
 
45
Trần Thị Quỳnh Mai  
Thạc sỹ
 
46
Nguyễn Việt Bình  
Thạc sỹ
 
47
Lê Tố Quyên  
Thạc sỹ
 
48
Hoàng Thị Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
49
Lê Thị Thanh Trâm  
Thạc sỹ
 
50
Tô Hương Chi  
Thạc sỹ
 
51
Lê Tấn Hạnh  
Thạc sỹ
 
52
Nguyễn Đình Phi  
Thạc sỹ
 
53
Trần Minh Hoàng  
Thạc sỹ
 
54
Nguyễn Hồng Việt  
Thạc sỹ
 
55
Phan Ngọc Châu  
Thạc sỹ
 
56
Nguyễn Thái Hiệp  
Thạc sỹ
 
57
Nguyễn Thị Hồng Điệp  
Thạc sỹ
 
58
Lê Hoàng Nam  
Thạc sỹ
 
59
Đặng Thế Hiển  
Thạc sỹ
 
60
Đinh Công Dự  
Thạc sỹ
 
61
Đỗ Văn Tâm  
Kỹ sư
 
62
Nguyễn Lê Trường Hải  
Kỹ sư
 
63
Lê Bảo Dân  
Kỹ sư
 
64
Lê Vĩnh Trung  
Kỹ sư
 
65
Khưu Minh Thâm  
Kỹ sư
 
66
Đặng Văn Phú  
Cử nhân