ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

 
STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Lê Thị Mỹ Hạnh  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Tăng Trí Hùng  
Tiến sỹ
 
3
Trần Văn Hải
Giáo sư
Tiến sỹ
 
4
Nguyễn Thị Quyên  
Tiến sỹ
 
5
Hà Thị Ngọc Hà  
Tiến sỹ
 
6
Đồng Quang Chung  
Thạc sỹ - NCS
 
7
Tô Hồng Thiên  
Thạc sỹ - NCS
 
8
Lê Hồng Hạnh  
Thạc sỹ - NCS
 
9
Võ Thị Thức  
Thạc sỹ
 
10
Trần Thị Kim Phượng  
Thạc sỹ
 
11
Nguyễn Thị Triều  
Thạc sỹ
 
12
Phan Hoài Vũ  
Thạc sỹ
 
13
Nguyễn Thị Trúc Anh  
Thạc sỹ
 
14
Nguyễn Thị Kim Tuyến  
Thạc sỹ
 
15
Nguyễn Thị Thanh Hương  
Thạc sỹ
 
16
Nguyễn Thị Kim Loan  
Thạc sỹ
 
17
Hà Thị Thủy  
Thạc sỹ
 
18
Cao Thị Thanh Hiền  
Thạc sỹ
 
19
Phạm Văn Bé  
Thạc sỹ
 
20
Lê Thị Vui  
Thạc sỹ
 
21
Trần Duy Thức  
Thạc sỹ
 
22
Vũ Hồng Ngọc  
Thạc sỹ
 
23
Mai Huỳnh Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
24
Trần Đỗ Thùy Linh  
Thạc sỹ
 
25
Lâm Thị Hoàng Hoanh  
Cao học
 
26
Tạ Hồng Nhạ  
Cử nhân
 
27
Võ Thị Kim Thanh  
Cử nhân
 
28
Hoàng Thị Hồng Nhung  
Cử nhân
 
29
Trần Thanh Hải  
Cử nhân
 
30
Hoàng Thị Kim Oanh  
Cử nhân
 
31
Nguyễn Thị Mai Phương  
Cử nhân
 
32
Trương Thị Thanh Trang  
Cử nhân
 
33
Lý Thị Vân Hồng  
Cử nhân
 
34
Nguyễn Thị Hương  
Cử nhân
 
35
Nguyễn Tấn Lợi  
Cử nhân
 
36
Trần Thị Trâm Anh  
Cử nhân
 
37
Thân Thị Vĩnh Lợi  
Cử nhân