KHOA KẾ TOÁN

 
STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Lê Thị Mỹ Hạnh  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Tăng Trí Hùng  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn kiểm toán
3
Hoàng Cẩm Trang  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn kế toán 3
4
Trần Văn Hải
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
5
Nguyễn Thị Quyên  
Tiến sỹ
Giảng viên
6
Hà Thị Ngọc Hà  
Tiến sỹ
Giảng viên
7
Đồng Quang Chung  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
8
Tô Hồng Thiên  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
9
Võ Thị Thức  
Thạc sỹ
Giảng viên
10
Trần Thị Kim Phượng  
Thạc sỹ
Giảng viên
11
Nguyễn Thị Triều  
Thạc sỹ
Giảng viên
12
Phan Hoài Vũ  
Thạc sỹ
Giảng viên
13
Nguyễn Thị Trúc Anh  
Thạc sỹ
Giảng viên
14
Nguyễn Thị Kim Tuyến  
Thạc sỹ
Giảng viên
15
Nguyễn Thị Thanh Hương  
Thạc sỹ
Giảng viên
16
Nguyễn Thị Kim Loan  
Thạc sỹ
Giảng viên
17
Hà Thị Thủy  
Thạc sỹ
Giảng viên
18
Cao Thị Thanh Hiền  
Thạc sỹ
Giảng viên
19
Phạm Văn Bé  
Thạc sỹ
Giảng viên
20
Lê Thị Vui  
Thạc sỹ
Giảng viên
21
Trần Duy Thức  
Thạc sỹ
Giảng viên
22
Vũ Hồng Ngọc  
Thạc sỹ
Giảng viên
23
Mai Huỳnh Phương Thảo  
Cao học
Trợ giảng
24
Lâm Thị Hoàng Hoanh  
Cao học
Trợ giảng
25
Nguyễn Đức Phương Liên  
Cử nhân
Dạy thực hành
26
Tạ Hồng Nhạ  
Cử nhân
Dạy thực hành
27
Võ Thị Kim Thanh  
Cử nhân
Dạy thực hành
28
Hoàng Thị Hồng Nhung  
Cử nhân
Dạy thực hành
29
Trần Thanh Hải  
Cử nhân
Dạy thực hành
30
Hoàng Thị Kim Oanh  
Cử nhân
Dạy thực hành
31
Nguyễn Thị Mai Phương  
Cử nhân
Dạy thực hành
32
Trương Thị Thanh Trang  
Cử nhân
Dạy thực hành
33
Lý Thị Vân Hồng  
Cử nhân
Dạy thực hành
34
Nguyễn Thị Hương  
Cử nhân
Dạy thực hành
35
Nguyễn Tấn Lợi  
Cử nhân
Dạy thực hành
36
Trần Thị Trâm Anh  
Cử nhân
Dạy thực hành
37
Thân Thị Vĩnh Lợi  
Cử nhân
Dạy thực hành