ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Đỗ Tường Hạ  
Thạc sỹ - NCS
Phụ trách khoa
2
Trương Thị Diệu Hiền  
Tiến sỹ
 
3
Trần Thị Dung  
Tiến sỹ
 
4
Nguyễn Ngọc Long  
Thạc sỹ
 
5
Nguyễn Văn Tuấn
Giáo sư
Tiến sỹ
 
6
Philippe Quentin
Giáo sư
Tiến sỹ
 
7
Gurmeet Singh
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
T.K.Raja
Giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Mong Hong Lee
Giáo sư
Tiến sỹ
 
10
Nguyễn Minh Thọ
Giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Sai-Ching J Yeung
Giáo sư
Tiến sỹ
 
12
Trương Bá Tài
Giáo sư
Tiến sỹ
 
13
Hồ Trung Dũng
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
14
Trần Ngọc Hoàng  
Tiến sỹ
 
15
Nguyễn Hà Hùng Chương  
Tiến sỹ
 
16
Phạm Đình Chương  
Tiến sỹ
 
17
Lê Ngọc Chí Minh  
Tiến sỹ
 
18
Trần Văn Ngũ  
Tiến sỹ
 
19
Nguyễn Quang Khuyến  
Tiến sỹ
 
20
Nguyễn Thị Ánh Nga  
Tiến sỹ
 
21
Nguyễn Thị Tiết  
Tiến sỹ
 
22
Hoàng Ngọc Anh  
Tiến sỹ
 
23
Trương Phước Long  
Tiến sỹ
 
24
Nguyễn Minh Tâm
GSTL
Tiến sỹ
 
25
Mai Ngọc Lân
GSTL
Tiến sỹ
 
26
Nguyễn Sĩ Thiên  
Tiến sỹ
 
27
Lê Minh Hưng  
Tiến sỹ
 
28
Nguyễn Thị Thanh Bình  
Tiến sỹ
 
29
Nguyễn Văn Đức Long  
Tiến sỹ
 
30
Nguyễn Ngọc Tuấn  
Tiến sỹ
 
31
Phạm Thanh Phong  
Tiến sỹ
 
32
Lê Quốc Bảo  
Tiến sỹ
 
33
Đỗ Quý Mai Khôi  
Thạc sỹ - NCS
 
34
Nguyễn Thị Cẩm Vi  
Thạc sỹ - NCS
 
35
Trần Thiện Khánh  
Thạc sỹ - NCS
 
36
Phan Nhựt Nam  
Thạc sỹ - NCS
 
37
Trần Bội Châu  
Thạc sỹ - NCS
 
38
Nguyễn Văn Phước  
Thạc sỹ - NCS
 
39
Trần Thị Tuyết Nhung  
Thạc sỹ - NCS
 
40
Nguyễn Thị Mai Hương  
Thạc sỹ - NCS
 
41
Bùi Thị Ngọc Hiếu  
Thạc sỹ - NCS
 
42
Phạm Minh Tân  
Thạc sỹ - NCS
 
43
Nguyễn Thị Thanh Hiền  
Thạc sỹ
 
44
Bùi Anh Võ  
Thạc sỹ
 
45
Nguyễn Khánh Linh  
Thạc sỹ
 
46
Nguyễn Thị Kim Yến  
Thạc sỹ
 
47
Nguyễn Thị Hoa Trinh  
Thạc sỹ
 
48
Nguyễn Minh Khiêm  
Thạc sỹ
 
49
Trần Dương Thùy  
Thạc sỹ
 
50
Đỗ Thị Duyên  
Thạc sỹ
 
51
Trần Hoài Khang  
Thạc sỹ
 
52
Đoàn Thiên Thanh  
Thạc sỹ
 
53
Trương Thị Bê Ta  
Thạc sỹ
 
54
Phan Thị Thanh Thủy  
Thạc sỹ
 
55
Nguyễn Thị Huyền  
Thạc sỹ
 
56
Dương Văn Long  
Thạc sỹ
 
57
Nguyễn Hoàng Chinh  
Thạc sỹ
 
58
Trần Phụng Thanh  
Thạc sỹ
 
59
Đặng Phúc Toàn  
Thạc sỹ
 
60
Nguyễn Thị Hường  
Kỹ sư
 
61
Nguyễn Thị Hải Yến  
Kỹ sư
 
62
Lê Thị Kim Chi  
Cử nhân
 
63
Phạm Tấn Hùng  
Cử nhân
 
64
Nguyễn Văn Doanh  
Cử nhân
 
65
Nguyễn Thị Hồng Hải  
Cử nhân
 
66
Trịnh Xuân Thảnh  
Cử nhân
 
67
Nguyễn Ngọc Khuê Tú  
Cử nhân
 
68
Nguyễn Thị Thanh Mai  
Cử nhân
 
69
Lê Thị Thuấn  
Cử nhân
 
70
Phạm Trung Tuyến  
Cử nhân