KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Đỗ Tường Hạ  
Thạc sỹ - NCS
Quyền trưởng khoa
2
Trương Thị Diệu Hiền  
Tiến sỹ
Trợ lý Trưởng khoa
3
Trần Thị Dung  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn công nghệ sinh học
4
Nguyễn Ngọc Long  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn vật lý
5
Nguyễn Văn Tuấn
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
6
Philippe Quentin
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
7
Gurmeet Singh
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
8
T.K.Raja
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
9
Mong Hong Lee
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
10
Nguyễn Minh Thọ
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
11
Sai-Ching J Yeung
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
12
Trương Bá Tài
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
13
Hồ Trung Dũng
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
14
Trần Ngọc Hoàng  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
15
Nguyễn Hà Hùng Chương  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
16
Phạm Đình Chương  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
17
Lê Ngọc Chí Minh  
Tiến sỹ
Giảng viên
18
Trần Văn Ngũ  
Tiến sỹ
Giảng viên
19
Nguyễn Quang Khuyến  
Tiến sỹ
Giảng viên
20
Nguyễn Thị Ánh Nga  
Tiến sỹ
Giảng viên
21
Nguyễn Thị Tiết  
Tiến sỹ
Giảng viên
22
Hoàng Ngọc Anh  
Tiến sỹ
Giảng viên
23
Trương Phước Long  
Tiến sỹ
Giảng viên
24
Nguyễn Minh Tâm  
Tiến sỹ
Giảng viên
25
Mai Ngọc Lân  
Tiến sỹ
Giảng viên
26
Nguyễn Sĩ Thiên  
Tiến sỹ
Giảng viên
27
Nguyễn Minh Tâm  
Tiến sỹ
Giảng viên
28
Mai Ngọc Lân  
Tiến sỹ
Giảng viên
29
Lê Minh Hưng  
Tiến sỹ
Giảng viên
30
Nguyễn Thị Thanh Bình  
Tiến sỹ
Giảng viên
31
Nguyễn Văn Đức Long  
Tiến sỹ
Giảng viên
32
Đỗ Quý Mai Khôi  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
33
Nguyễn Thị Cẩm Vi  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
34
Trần Thiện Khánh  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
35
Phan Nhựt Nam  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
36
Nguyễn Thị Thanh Hiền  
Thạc sỹ
Giảng viên
37
Trần Bội Châu  
Thạc sỹ
Giảng viên
38
Nguyễn Văn Phước  
Thạc sỹ
Giảng viên
39
Bùi Anh Võ  
Thạc sỹ
Giảng viên
40
Nguyễn Khánh Linh  
Thạc sỹ
Giảng viên
41
Nguyễn Thị Kim Yến  
Thạc sỹ
Giảng viên
42
Nguyễn Thị Hoa Trinh  
Thạc sỹ
Giảng viên
43
Trần Thị Tuyết Nhung  
Thạc sỹ
Giảng viên
44
Nguyễn Minh Khiêm  
Thạc sỹ
Giảng viên
45
Trần Dương Thùy  
Thạc sỹ
Giảng viên
46
Đỗ Thị Duyên  
Thạc sỹ
Giảng viên
47
Trần Hoài Khang  
Thạc sỹ
Giảng viên
48
Đoàn Thiên Thanh  
Thạc sỹ
Giảng viên
49
Trương Thị Bê Ta  
Thạc sỹ
Giảng viên
50
Nguyễn Thị Mai Hương  
Thạc sỹ
Giảng viên
51
Phan Thị Thanh Thủy  
Thạc sỹ
Giảng viên
52
Nguyễn Phước Hải  
Thạc sỹ
Giảng viên
53
Nguyễn Thị Huyền  
Thạc sỹ
Giảng viên
54
Dương Văn Long  
Thạc sỹ
Giảng viên
55
Nguyễn Hoàng Chinh  
Thạc sỹ
Giảng viên
56
Bùi Thị Ngọc Hiếu  
Thạc sỹ
Giảng viên
57
Phạm Minh Tân  
Thạc sỹ
Giảng viên
58
Trần Phụng Thanh  
Thạc sỹ
Giảng viên
59
Nguyễn Thị Hường  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
60
Nguyễn Thị Hải Yến  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
61
Trần Phụng Thanh  
Kỹ sư
Dạy thực hành - thí nghiệm
62
Phạm Tấn Hùng  
Cử nhân
Dạy thực hành - thí nghiệm
63
Nguyễn Văn Doanh  
Cử nhân
Dạy thực hành - thí nghiệm
64
Nguyễn Thị Hồng Hải  
Cử nhân
Dạy thực hành - thí nghiệm
65
Trịnh Xuân Thảnh  
Cử nhân
Dạy thực hành - thí nghiệm
66
Nguyễn Ngọc Khuê Tú  
Cử nhân
Dạy thực hành - thí nghiệm
67
Nguyễn Thị Thanh Mai  
Cử nhân
Dạy thực hành - thí nghiệm
68
Lê Thị Thuấn  
Cử nhân
Dạy thực hành - thí nghiệm
69
Phạm Trung Tuyến  
Cử nhân
Dạy thực hành - thí nghiệm