KHOA KHXH VÀ NHÂN VĂN

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Bùi Loan Thùy
Phó giáo sư
Tiến sỹ khoa học
Trưởng khoa
2
Lê Thị Mai
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn Xã hội học
3
Nguyễn Công Hưng  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn Lý luận chính trị
4
Tăng Hữu Tân  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn Kỹ năng bổ trợ
5
Lê Hải Thanh  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn Công tác xã hội
6
Trần Thị Mỹ Nhung  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn Việt Nam học
7
Mu-Hsuan Huang
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
8
Nguyễn Văn Huệ
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giám đốc Trung tâm Việt Nam học và tiếng Việt cho người nước ngoài
9
Đỗ Xuân Hà  
Tiến sỹ
Giảng viên
10
Đặng Hữu Giang  
Tiến sỹ
Giảng viên
11
Lê Thị Ngọc Điệp  
Tiến sỹ
Giảng viên
12
Dominic Hewson  
Tiến sỹ
Giảng viên
13
Lê Thị Ngọc Điệp  
Tiến sỹ
Giảng viên
14
Vũ Xuân Hướng  
Tiến sỹ
Giảng viên
15
Nguyễn Thạc Dũng  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
16
Hà Thế Linh  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
17
Nguyễn Thị Bích Đào  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
18
Nguyễn Minh Huân  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
19
Nguyễn Hiếu Tín  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
20
Dương Thị Minh Phượng  
Thạc sỹ
Giảng viên
21
Phạm Thị Hà Thương  
Thạc sỹ
Giảng viên
22
Tạ Xuân Hoài  
Thạc sỹ
Giảng viên
23
Nguyễn Thị Thu Trang  
Thạc sỹ
Giảng viên
24
Vũ Văn Hiệu  
Thạc sỹ
Giảng viên
25
Đỗ Thị Xuân Hương  
Thạc sỹ
Giảng viên
26
Nguyễn Thị Phương Linh  
Thạc sỹ
Giảng viên
27
Nguyễn Thị Thu Thủy  
Thạc sỹ
Giảng viên
28
Phạm Thái Sơn  
Thạc sỹ
Giảng viên
29
Hoàng Thị Vân  
Thạc sỹ
Giảng viên
30
Sử Lê Phương Thảo  
Thạc sỹ
Giảng viên
31
Phạm Văn Hùng  
Thạc sỹ
Giảng viên
32
Phan Minh Châu  
Thạc sỹ
Giảng viên
33
Trần Quốc Thắng  
Cử nhân
Dạy thực hành
34
Nguyễn Thị Thu Hà  
Cử nhân
Dạy thực hành
35
Nguyễn Thị Phương Chi  
Cử nhân
Dạy thực hành
36
Trần Thị Ngọc Hiền  
Cử nhân
Dạy thực hành
37
Vũ An Ninh  
Cử nhân
Dạy thực hành
38
Mai Nguyễn Đức Quang  
Cử nhân
Dạy thực hành
39
Nguyễn Đình Thọ  
Cử nhân
Dạy thực hành
40
Nguyễn Huy Phong  
Cử nhân
Dạy thực hành
41
Đặng Thị Kim Ánh  
Cử nhân
Dạy thực hành
42
Lê Văn Láng  
Cử nhân
Dạy thực hành
43
Hoàng Văn Thành  
Cử nhân
Dạy thực hành
44
Nguyễn Thị Hồng Nhung  
Cử nhân
Dạy thực hành
45
Ngô Đức Thơ  
Cử nhân
Dạy thực hành
46
Trần Văn Chương  
Cử nhân
Dạy thực hành
47
Lê Thị Tố Quyên  
Cử nhân
Dạy thực hành
48
Nguyễn Thị Ngọc Hiền  
Cử nhân
Dạy thực hành
49
Bùi Luật Pháp  
Cử nhân
Dạy thực hành
50
Vũ Thị Ngọc Dịu  
Cử nhân
Dạy thực hành
51
Nguyễn Thị Minh Hoa  
Cử nhân
Dạy thực hành
52
Hoàng Hữu Công  
Cử nhân
Dạy thực hành
53
Nguyễn Mạnh Hùng  
Cử nhân
Dạy thực hành
54
Nguyễn Thu Huyền  
Cử nhân
Dạy thực hành
55
Trần Công Vinh  
Cử nhân
Dạy thực hành
56
Nguyễn Xuân Hải  
Cử nhân
Dạy thực hành
57
Lê Đức Thịnh  
Cử nhân
Dạy thực hành
58
Gia Thị Thu Trang  
Cử nhân
Dạy thực hành
59
Gia Thị Phương Thúy  
Cử nhân
Dạy thực hành
60
Lê Thị Hồng Ngọc  
Cử nhân
Dạy thực hành