ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU 

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Bùi Loan Thùy
Phó giáo sư
Tiến sỹ khoa học
Trưởng khoa
2
Lê Thị Mai
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
3
Nguyễn Công Hưng  
Tiến sỹ
 
4
Tăng Hữu Tân  
Tiến sỹ
 
5
Lê Hải Thanh  
Tiến sỹ
 
6
Trần Thị Mỹ Nhung  
Thạc sỹ
 
7
Mu-Hsuan Huang
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Nguyễn Văn Huệ
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Đỗ Xuân Hà  
Tiến sỹ
 
10
Lê Thị Ngọc Điệp  
Tiến sỹ
 
11
Dominic Hewson  
Tiến sỹ
 
12
Vũ Xuân Hướng  
Tiến sỹ
 
13
Phạm Thị Thanh Huyền  
Tiến sỹ
 
14
Nguyễn Phước Hiền  
Tiến sỹ
 
15
Hà Thế Linh  
Thạc sỹ - NCS
 
16
Nguyễn Thị Bích Đào  
Thạc sỹ - NCS
 
17
Nguyễn Minh Huân  
Thạc sỹ - NCS
 
18
Nguyễn Hiếu Tín  
Thạc sỹ - NCS
 
19
Dương Thị Minh Phượng  
Thạc sỹ - NCS
 
20
Vũ Văn Hiệu  
Thạc sỹ - NCS
 
21
Nguyễn Thạc Dũng  
Thạc sỹ
 
22
Phạm Thị Hà Thương  
Thạc sỹ
 
23
Tạ Xuân Hoài  
Thạc sỹ
 
24
Nguyễn Thị Thu Trang  
Thạc sỹ
 
25
Đỗ Thị Xuân Hương  
Thạc sỹ
 
26
Nguyễn Thị Phương Linh  
Thạc sỹ
 
27
Nguyễn Thị Thu Thủy  
Thạc sỹ
 
29
Phạm Thái Sơn  
Thạc sỹ
 
30
Hoàng Thị Vân  
Thạc sỹ
 
31
Sử Lê Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
32
Phạm Văn Hùng  
Thạc sỹ
 
33
Phan Minh Châu  
Thạc sỹ
 
34
Lê Thúy Hằng  
Thạc sỹ
 
35
Trần Quốc Thắng  
Cử nhân
 
36
Nguyễn Thị Thu Hà  
Cử nhân
 
37
Nguyễn Thị Phương Chi  
Cử nhân
 
38
Trần Thị Ngọc Hiền  
Cử nhân
 
39
Vũ An Ninh  
Cử nhân
 
40
Mai Nguyễn Đức Quang  
Cử nhân
 
41
Nguyễn Đình Thọ  
Cử nhân
 
42
Nguyễn Huy Phong  
Cử nhân
 
43
Đặng Thị Kim Ánh  
Cử nhân
 
44
Lê Văn Láng  
Cử nhân
 
45
Hoàng Văn Thành  
Cử nhân
 
46
Nguyễn Thị Hồng Nhung  
Cử nhân
 
47
Ngô Đức Thơ  
Cử nhân
 
48
Trần Văn Chương  
Cử nhân
 
49
Lê Thị Tố Quyên  
Cử nhân
 
50
Nguyễn Thị Ngọc Hiền  
Cử nhân
 
51
Bùi Luật Pháp  
Cử nhân
 
52
Vũ Thị Ngọc Dịu  
Cử nhân
 
53
Nguyễn Thị Minh Hoa  
Cử nhân
 
54
Hoàng Hữu Công  
Cử nhân
 
55
Nguyễn Mạnh Hùng  
Cử nhân
 
56
Nguyễn Thu Huyền  
Cử nhân
 
57
Trần Công Vinh  
Cử nhân
 
58
Nguyễn Xuân Hải  
Cử nhân
 
59
Lê Đức Thịnh  
Cử nhân
 
60
Gia Thị Thu Trang  
Cử nhân
 
61
Gia Thị Phương Thúy  
Cử nhân
 
62
Trần Thị Yến Nghi  
Cử nhân
 
63
Vũ Thị Mỹ Phương
 
Cử nhân