ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Thị Thùy Vân  
Thạc sỹ
Trưởng khoa
2
Phạm Ngọc Thư  
Thạc sỹ
 
3
Tô Mai Lĩnh
Họa sỹ
Cử nhân
 
4
Lý Nhật Bình  
Thạc sỹ
 
5
Dương Liên Trang Nhã   
Thạc sỹ
 
6
Nguyễn Hồng Khiêm  
Thạc sỹ
 
7
Han Suk Woo 
Giáo sư 
Tiến sỹ
 
8
Rudolf Schafer
Giáo sư 
Thạc sỹ
 
9
Ulrich Klieber
Giáo sư 
Thạc sỹ
 
10
Trang Phượng  
Tiến sỹ
 
11
Nguyễn Đức Sứng 
Giảng viên chính
Tiến sỹ
 
12
Trần Văn Long  
Tiến sỹ
 
13
Vũ Hiền
Giảng viên chính
Cử nhân
 
14
Ngô Tú Quỳnh Loan   
Thạc sỹ-NCS
 
15
Phạm Ngọc Quỳnh Giao  
Thạc sỹ-NCS
 
16
Delfosse Thierry  
Thạc sỹ
 
17
Ana Filipa De Araújo Cristina  
Thạc sỹ
 
18
Nguyễn Thanh Mai  
Thạc sỹ
 
19
Hồ Ngọc Lệ  
Thạc sỹ
 
20
Lâm Nhựt Thanh  
Thạc sỹ
 
21
Nguyễn Văn Mẫn   
Thạc sỹ
 
22
Nguyễn Thị Thúy Hà   
Thạc sỹ
 
23
Lê Triệu Hoàng Anh  
Thạc sỹ
 
24
Alex Huy Dang
Nhà thiết kế
Cao học
 
25
Trần Thanh Hiếu  
Thạc sỹ
 
26
Nguyễn Đức Thắng  
Cao học
 
27
Nguyễn Hoàng Tuấn
Họa sỹ
Cử nhân
 
28
Ngô Văn Đức  
Cử nhân
 
29
Huỳnh Đang Viên  
Cử nhân
 
30
Nguyễn Thúy Hạnh  
Cử nhân
 
31
Nguyễn Bửu Ngươn  
Cử nhân
 
32
Phạm Minh Hảo  
Cử nhân
 
33
Nguyễn Hữu Hiếu  
Cử nhân