KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Nguyễn Thị Thùy Vân  
Thạc sỹ
Trưởng khoa
2
Phạm Ngọc Thư  
Thạc sỹ
Trợ lý trưởng khoa
3
Tô Mai Lĩnh
Họa sỹ
Cử nhân
Trưởng bộ môn nội thất
4
Lý Nhật Bình  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn thiết kế đồ họa
5
Dương Liên Trang Nhã   
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn tạo dáng
6
Nguyễn Hồng Khiêm  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn thời trang
7
Han Suk Woo 
Giáo sư 
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
8
Rudolf Schafer
Giáo sư 
Thạc sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
9
Ulrich Klieber
Giáo sư 
Thạc sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
10
Trang Phượng  
Tiến sỹ
Giảng viên
11
Nguyễn Đức Sứng 
Giảng viên chính
Tiến sỹ
Giảng viên
12
Trần Văn Long  
Tiến sỹ
Giảng viên
13
Vũ Hiền
Giảng viên chính
Cử nhân
Giảng viên
14
Ngô Tú Quỳnh Loan   
Thạc sỹ-NCS
Giảng viên
15
Phạm Ngọc Quỳnh Giao  
Thạc sỹ-NCS
Giảng viên
16
Delfosse Thierry  
Thạc sỹ
Giảng viên
17
Ana Filipa De Araújo Cristina  
Thạc sỹ
Giảng viên
18
Nguyễn Thanh Mai  
Thạc sỹ
Giảng viên
19
Hồ Ngọc Lệ  
Thạc sỹ
Giảng viên
20
Lâm Nhựt Thanh  
Thạc sỹ
Giảng viên
21
Nguyễn Văn Mẫn   
Thạc sỹ
Giảng viên
22
Nguyễn Thị Thúy Hà   
Thạc sỹ
Giảng viên
23
Lê Triệu Hoàng Anh  
Thạc sỹ
Giảng viên
24
Alex Huy Dang
Nhà thiết kế
Cao học
Giảng viên
25
Trần Thanh Hiếu  
Thạc sỹ
Giảng viên
26
Nguyễn Đức Thắng  
Cao học
Trợ giảng
27
Nguyễn Hoàng Tuấn
Họa sỹ
Cử nhân
Giảng viên
28
Ngô Văn Đức  
Cử nhân
Dạy thực hành
29
Huỳnh Đang Viên  
Cử nhân
Dạy thực hành
30
Nguyễn Thúy Hạnh  
Cử nhân
Dạy thực hành
31
Nguyễn Bửu Ngươn  
Cử nhân
Dạy thực hành
32
Phạm Minh Hảo  
Cử nhân
Dạy thực hành
33
Nguyễn Hữu Hiếu  
Cử nhân
Dạy thực hành