ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH
1
Nguyễn Thúy Lan Chi  
Thạc sỹ - NCS
Trưởng khoa
2
Nguyễn Thị Mai Linh  
Tiến sỹ
 
3
Phạm Anh Đức  
Tiến sỹ
 
4
Nguyễn Văn Quán  
Tiến sỹ
 
5
Lê Đình Khải  
Thạc sỹ
 
6
Chiu-Yue Lin
Giáo sư
Tiến sỹ
 
7
Teh Sheng Su
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Ngô Hữu Hào
Giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Nguyễn Thị Kim Oanh
Giáo sư
Tiến sỹ
 
10
Kiyoshi Dawaki
Giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Salvatore Gonario Pasquale Virdis  
Tiến sỹ
 
12
Gopalakrishnan Kumar  
Tiến sỹ
 
13
Nguyễn Thị Phước Lai  
Tiến sỹ
 
14
Đặng Trường An  
Tiến sỹ
 
15
Nguyễn Công Thành  
Tiến sỹ
 
16
Bạch Quang Vũ  
Tiến sỹ
 
17
Huang Chih Lu  
Tiến sỹ
 
18
Chyi How Lay  
Tiến sỹ
 
19
Phan Đạo  
Tiến sỹ
 
20
Đặng Quốc Dũng  
Tiến sỹ
 
21
Nguyễn Lan Hương  
Tiến sỹ
 
22
Thi Ngọc Bảo Dung  
Tiến sỹ
 
23
Đào Thanh Phong  
Tiến sỹ
 
24
Mahdi Safaei Khorram  
Tiến sỹ
 
25
Nguyễn Vũ Hoàng Phương  
Tiến sỹ
 
26
Trương Thị Tố Oanh
Giảng viên chính
Tiến sỹ
 
27
Võ Thị Diệu Hiền  
Thạc sỹ - NCS
 
28
Hồ Ngô Anh Đào  
Thạc sỹ - NCS
 
29
Trần Thị Nguyệt Sương  
Thạc sỹ - NCS
 
30
Nguyễn Thị Thanh Hương  
Thạc sỹ - NCS
 
31
Đặng Mỹ Thanh  
Thạc sỹ - NCS
 
32
Phạm Tài Thắng  
Thạc sỹ
 
33
Nguyễn Thúy Viên Minh  
Thạc sỹ
 
34
Hà Hoàng Hiếu  
Thạc sỹ
 
35
Lý Thị Thu Ba  
Cao học
 
36
Trần Thị Phương Quỳnh  
Cao học
 
37
Nguyễn Thành Trung  
Cao học
 
38
Ninh Xuân Huy  
Cao học
 
39
Đặng Thị Cẩm Tú  
Cử nhân
 
40
Trần Hoàng Quân  
Kỹ sư