KHOA NGOẠI NGỮ

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Ngô Thị Thanh Vân  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Nguyễn Hòa Bình  
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
3
Nguyễn Thanh Phương  
Thạc sỹ
Phó trưởng khoa
4
Nguyễn Thị Tuyết Tâm  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn phương pháp giảng dạy
5
Lâm Quang Tuyết Minh  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn ngôn ngữ học, văn hóa - văn học
6
Nguyễn Văn Thành  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn kỹ năng tiếng
7
Nhâm Thị Ngọc  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn tiếng Anh thương mại
8
Trần Xuân Thảo  
Tiến sỹ
Giảng viên
9
Hồ Tâm Đan  
Tiến sỹ
Giảng viên
10
Từ Chí Thành  
Tiến sỹ
Giảng viên
11
Channarong Intaraprasert
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
12
Đinh Trường Sinh  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
13
Chu Chiêu Linh  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
14
Lý Y Lâm  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
15
Nguyễn Thị Việt Hà  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
16
Võ Thị Khánh Chi  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
17
Tạ Thị Hồng Diễm  
Thạc sỹ
Giảng viên
18
Lương Diệu Vinh  
Thạc sỹ
Giảng viên
19
Nguyễn Ngọc Tâm  
Thạc sỹ
Giảng viên
20
Trịnh Thị Mỹ Lệ  
Thạc sỹ
Giảng viên
21
Trần Như Quỳnh Trâm  
Thạc sỹ
Giảng viên
22
Nguyễn Thị Nhất Phương  
Thạc sỹ
Giảng viên
23
Phạm Hướng Ngọc Uyên  
Thạc sỹ
Giảng viên
24
Nguyễn Kim Ánh  
Thạc sỹ
Giảng viên
25
Ngô Thị Bạch Loan  
Thạc sỹ
Giảng viên
26
Trần Quốc Tuấn  
Thạc sỹ
Giảng viên
27
Trần Bửu Châu  
Thạc sỹ
Giảng viên
28
Trần Thị Hồng  
Thạc sỹ
Giảng viên
29
Wong Thị Ngọc Thi  
Thạc sỹ
Giảng viên
30
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  
Thạc sỹ
Giảng viên
31
Đoàn Ngọc Thạch  
Thạc sỹ
Giảng viên
32
Gịp Tú Anh  
Thạc sỹ
Giảng viên
33
Phạm Thị Ngọc Diệp  
Thạc sỹ
Giảng viên
34
Đoàn Thị Thủy  
Thạc sỹ
Giảng viên
35
Lã Phương Di  
Thạc sỹ
Giảng viên
36
Nguyễn Thị Kim Như  
Thạc sỹ
Giảng viên
37
Hồ Phương Thảo  
Thạc sỹ
Giảng viên
38
Trinh Hoàng Đồng  
Thạc sỹ
Giảng viên
39
Võ Thị Minh Phú  
Thạc sỹ
Giảng viên
40
Nguyễn Thị Lệ Hằng  
Thạc sỹ
Giảng viên
41
Hoàng Lê Quốc Đạt  
Thạc sỹ
Giảng viên
42
Nguyễn Minh Triết  
Thạc sỹ
Giảng viên
43
Ngô Thị Hiền  
Thạc sỹ
Giảng viên
44
Đặng Thị Phi Yến  
Thạc sỹ
Giảng viên
45
Nguyễn Ngọc Diễm Phương  
Thạc sỹ
Giảng viên
46
Vũ Công Danh  
Thạc sỹ
Giảng viên
47
Phan Quốc Bảo  
Thạc sỹ
Giảng viên
48
Đoàn Ngọc Thạch  
Thạc sỹ
Giảng viên
49
Nguyễn Thị Thu Thủy  
Thạc sỹ
Giảng viên
50
Quách Phú Duyên  
Thạc sỹ
Giảng viên
51
Lê Thị Kim Thu  
Thạc sỹ
Giảng viên
52
Trần Thị Kim Trang  
Thạc sỹ
Giảng viên
53
Bùi Thị Phượng Liên  
Thạc sỹ
Giảng viên
54
Nguyễn Thị Phương Thùy  
Thạc sỹ
Giảng viên
55
Nguyễn Thị Hải Lý  
Thạc sỹ
Giảng viên
56
Trần Cao Thảo Nguyên  
Thạc sỹ
Giảng viên
57
Nguyễn Minh Huy  
Thạc sỹ
Giảng viên
58
Lê Thị Mai Anh  
Thạc sỹ
Giảng viên
59
Lê Trung Bảo  
Cao học
Trợ giảng
60
Nguyễn Thị Ngọc Huyền  
Cao học
Trợ giảng
61
Đỗ Hoàng Nga  
Cao học
Trợ giảng
62
Ngô Bích Phượng  
Cao học
Trợ giảng
63
Hsu Wen Yu  
Cử nhân
Dạy thực hành
64
Yang Su Chin  
Cử nhân
Dạy thực hành
65
Shiou Huei Chen  
Cử nhân
Dạy thực hành
66
Liao Hung Lin  
Cử nhân
Dạy thực hành
67
Hồ Thị Mỹ Hà  
Cử nhân
Dạy thực hành
68
Nguyễn Thị Bích Thủy  
Cử nhân
Dạy thực hành
69
Nguyễn Thị Thu Anh  
Cử nhân
Dạy thực hành
70
Lê Khánh Quỳnh  
Cử nhân
Dạy thực hành
71
Huỳnh Thị Phương Thanh  
Cử nhân
Dạy thực hành
72
Phùng Thị Thùy Thủy  
Cử nhân
Dạy thực hành
73
Nguyễn Thị Hồng Hạnh  
Cử nhân
Dạy thực hành
74
Ngô Thị Hoàng Phương  
Cử nhân
Dạy thực hành
75
Dương Minh Tân  
Cử nhân
Dạy thực hành
76
Nguyễn Thị Hồng Tuyến  
Cử nhân
Dạy thực hành
77
Nguyễn Thị Hoa Ngoan  
Cử nhân
Dạy thực hành
78
Nguyễn Hoàng Tuấn  
Cử nhân
Dạy thực hành
79
Nguyễn Thanh Bình  
Cử nhân
Dạy thực hành
80
Phan Trần Trương  
Cử nhân
Dạy thực hành