ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU 

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Ngô Thị Thanh Vân  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Nguyễn Hòa Bình  
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
3
Đinh Trường Sinh  
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
4
Nguyễn Thị Tuyết Tâm  
Thạc sỹ
 
5
Lâm Quang Tuyết Minh  
Thạc sỹ
 
6
Nguyễn Văn Thành  
Thạc sỹ
 
7
Nhâm Thị Ngọc  
Thạc sỹ
 
8
Channarong Intaraprasert
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Hồ Tâm Đan  
Tiến sỹ
 
10
Từ Chí Thành  
Tiến sỹ
 
11
Lý Y Lâm  
Tiến sỹ
 
12
Chu Chiêu Linh  
Thạc sỹ - NCS
 
13
Nguyễn Thị Việt Hà  
Thạc sỹ - NCS
 
14
Võ Thị Khánh Chi  
Thạc sỹ - NCS
 
15
Nguyễn Thanh Phương  
Thạc sỹ
 
16
Tạ Thị Hồng Diễm  
Thạc sỹ
 
17
Lương Diệu Vinh  
Thạc sỹ
 
18
Nguyễn Ngọc Tâm  
Thạc sỹ
 
19
Trịnh Thị Mỹ Lệ  
Thạc sỹ
 
20
Trần Như Quỳnh Trâm  
Thạc sỹ
 
21
Nguyễn Thị Nhất Phương  
Thạc sỹ
 
22
Phạm Hướng Ngọc Uyên  
Thạc sỹ
 
23
Nguyễn Kim Ánh  
Thạc sỹ
 
24
Ngô Thị Bạch Loan  
Thạc sỹ
 
25
Trần Quốc Tuấn  
Thạc sỹ
 
26
Trần Bửu Châu  
Thạc sỹ
 
27
Trần Thị Hồng  
Thạc sỹ
 
28
Nguyễn Thị Ngọc Tuyết  
Thạc sỹ
 
29
Đoàn Ngọc Thạch  
Thạc sỹ
 
30
Gịp Tú Anh  
Thạc sỹ
 
31
Phạm Thị Ngọc Diệp  
Thạc sỹ
 
32
Đoàn Thị Thủy  
Thạc sỹ
 
33
Lã Phương Di  
Thạc sỹ
 
34
Nguyễn Thị Kim Như  
Thạc sỹ
 
35
Hồ Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
36
Trinh Hoàng Đồng  
Thạc sỹ
 
37
Võ Thị Minh Phú  
Thạc sỹ
 
38
Nguyễn Thị Lệ Hằng  
Thạc sỹ
 
39
Hoàng Lê Quốc Đạt  
Thạc sỹ
 
40
Nguyễn Minh Triết  
Thạc sỹ
 
41
Ngô Thị Hiền  
Thạc sỹ
 
42
Đặng Thị Phi Yến  
Thạc sỹ
 
43
Nguyễn Ngọc Diễm Phương  
Thạc sỹ
 
44
Vũ Công Danh  
Thạc sỹ
 
45
Phan Quốc Bảo  
Thạc sỹ
 
46
Đoàn Ngọc Thạch  
Thạc sỹ
 
47
Nguyễn Thị Thu Thủy  
Thạc sỹ
 
48
Quách Phú Duyên  
Thạc sỹ
 
49
Lê Thị Kim Thu  
Thạc sỹ
 
50
Trần Thị Kim Trang  
Thạc sỹ
 
51
Bùi Thị Phượng Liên  
Thạc sỹ
 
52
Nguyễn Thị Phương Thùy  
Thạc sỹ
 
53
Nguyễn Thị Hải Lý  
Thạc sỹ
 
54
Trần Cao Thảo Nguyên  
Thạc sỹ
 
55
Nguyễn Minh Huy  
Thạc sỹ
 
56
Lê Thị Mai Anh  
Thạc sỹ
 
57
Trịnh Thái Văn Phúc  
Thạc sỹ
 
58
Lê Trung Bảo  
Cao học
 
59
Nguyễn Thị Ngọc Huyền  
Cao học
 
60
Đỗ Hoàng Nga  
Cao học
 
61
Ngô Bích Phượng  
Cao học
 
62
Hsu Wen Yu  
Cử nhân
 
63
Yang Su Chin  
Cử nhân
 
64
Shiou Huei Chen  
Cử nhân
 
65
Liao Hung Lin  
Cử nhân
 
66
Hồ Thị Mỹ Hà  
Cử nhân
 
67
Nguyễn Thị Bích Thủy  
Cử nhân
 
68
Nguyễn Thị Thu Anh  
Cử nhân
 
69
Lê Khánh Quỳnh  
Cử nhân
 
70
Huỳnh Thị Phương Thanh  
Cử nhân
 
71
Phùng Thị Thùy Thủy  
Cử nhân
 
72
Ngô Thị Hoàng Phương  
Cử nhân
 
73
Dương Minh Tân  
Cử nhân
 
74
Nguyễn Thị Hồng Tuyến  
Cử nhân
 
75
Nguyễn Hoàng Tuấn  
Cử nhân
 
76
Nguyễn Thanh Bình  
Cử nhân
 
77
Phan Trần Trương  
Cử nhân
 
78
Nguyễn Ngọc Sỹ  
Cử nhân