KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Phạm Thị Minh Lý  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Lê Thanh Tùng  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn Cơ bản
3
Phạm Thị Ngân  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn Kinh doanh quốc tế
4
Lê Thị Thúy Phượng  
Thạc sỹ - NCS
Trưởng bộ môn Marketing
5
Võ Thế Sinh  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn Quản trị
6
Trương Nữ Tô Giang  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn Nhà hàng - khách sạn
7
Lê Vinh Danh
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
8
Teresa L. Ju
Giáo sư
Tiến sỹ
Phó Viện trưởng Viện hợp tác, nghiên cứu
và đào tạo quốc tế
9
Drahomira Pavelkova
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
10
Wim Vanhaverbeke
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
11
Chiung Hsin Hsu
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
12
Robert Victor Goedegebuure
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
13
Wei-chih Lien  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
14
Alberto Posso  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
15
Hao-Fan Chumg  
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
16
Phạm Đức Trọng  
Tiến sỹ
Giảng viên
17
Võ Văn Lai  
Tiến sỹ
Giảng viên
18
Đỗ Văn Quất  
Tiến sỹ
Giảng viên
19
Phùng Minh Tuấn  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
20
Phạm Tiến Thành  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
21
Phạm Thị Quỳnh Anh  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
22
Nguyễn Minh Quang  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
23
Dương Thế Duy  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
24
Nguyễn Thị Huệ Trinh  
Thạc sỹ
Giảng viên
25
Lê Minh Hiếu  
Thạc sỹ
Giảng viên
26
Nguyễn Thị Tuyết Nhung  
Thạc sỹ
Giảng viên
27
Nguyễn Thị Hoàng Khuyên  
Thạc sỹ
Giảng viên
28
Nguyễn Tấn Phú  
Thạc sỹ
Giảng viên
29
Vũ Quảng Hà  
Thạc sỹ
Giảng viên
30
Trần Thị Phi Phụng  
Thạc sỹ
Giảng viên
31
Phạm Thị Quỳnh Như  
Thạc sỹ
Giảng viên
32
Trịnh Phương Dung  
Thạc sỹ
Giảng viên
33
Đoàn Văn Bồng  
Thạc sỹ
Giảng viên
34
Nguyễn Đức Trung  
Thạc sỹ
Giảng viên
35
Vũ Thúy Hòa  
Thạc sỹ
Giảng viên
36
Trần Phi Hoàng  
Thạc sỹ
Giảng viên
37
Nguyễn Vân Anh  
Thạc sỹ
Giảng viên
38
Lê Đức Trọng  
Thạc sỹ
Giảng viên
39
Bùi Quang Thanh  
Thạc sỹ
Giảng viên
40
Bùi Ngọc Tuấn Anh  
Thạc sỹ
Giảng viên
41
Nguyễn Thanh Nhân  
Thạc sỹ
Giảng viên
42
Nguyễn Quốc Lộc  
Thạc sỹ
Giảng viên
43
Trương Mỹ Hạnh Trinh  
Thạc sỹ
Giảng viên
44
Lê Thanh Hải  
Thạc sỹ
Giảng viên
45
Trần Công Đức  
Thạc sỹ
Giảng viên
46
Đặng Kim Dung  
Thạc sỹ
Giảng viên
47
Nguyễn Thị Hồng  
Cao học
Trợ giảng
48
Nguyễn Đức Anh Nghị  
Cao học
Trợ giảng
49
Trần Văn Độ  
Cử nhân
Dạy thực hành
50
Lương Nữ Nhật Quyên  
Cử nhân
Dạy thực hành
51
Đặng Tiến Dũng  
Cử nhân
Dạy thực hành
52
Đào Thị Bích Dương  
Cử nhân
Dạy thực hành
53
Phạm Kim Thành  
Cử nhân
Dạy thực hành
54
Nguyễn Minh Châu  
Cử nhân
Dạy thực hành
55
Nguyễn Trung Đình  
Cử nhân
Dạy thực hành
56
Nguyễn Tuấn Anh  
Cử nhân
Dạy thực hành
57
Tăng Khắc Quý  
Cử nhân
Dạy thực hành
58
Nguyễn Thị Mỹ Vân  
Cử nhân
Dạy thực hành
59
Vũ Thị Trang  
Cử nhân
Dạy thực hành
60
Lê Thị Việt Hằng  
Cử nhân
Dạy thực hành
61
Nguyễn Phan Như Ngọc  
Cử nhân
Dạy thực hành
ĐƠN VỊ KHCN & TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Số lần xem các bài viết
26082508