ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU 

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Phạm Thị Minh Lý  
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Lê Thanh Tùng  
Tiến sỹ
 
3
Phạm Thị Ngân  
Tiến sỹ
 
4
Lê Thị Thúy Phượng  
Thạc sỹ - NCS
 
5
Võ Thế Sinh  
Thạc sỹ
 
6
Trương Nữ Tô Giang  
Thạc sỹ
 
7
Lê Vinh Danh
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Drahomira Pavelkova
Giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Wim Vanhaverbeke
Giáo sư
Tiến sỹ
 
10
Chiung Hsin Hsu
Giáo sư
Tiến sỹ
 
11
Robert Victor Goedegebuure
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
12
Wei-chih Lien  
Tiến sỹ
 
13
Alberto Posso  
Tiến sỹ
 
14
Hao-Fan Chumg  
Tiến sỹ
 
15
Phạm Đức Trọng  
Tiến sỹ
 
16
Võ Văn Lai  
Tiến sỹ
 
17
Đỗ Văn Quất  
Tiến sỹ
 
18
Phùng Minh Tuấn  
Thạc sỹ - NCS
 
19
Phạm Tiến Thành  
Thạc sỹ - NCS
 
20
Phạm Thị Quỳnh Anh  
Thạc sỹ - NCS
 
21
Lê Minh Hiếu  
Thạc sỹ - NCS
 
22
Trần Thị Phi Phụng  
Thạc sỹ - NCS
 
23
Nguyễn Minh Quang  
Thạc sỹ - NCS
 
24
Dương Thế Duy  
Thạc sỹ - NCS
 
25
Nguyễn Thị Huệ Trinh  
Thạc sỹ
 
26
Nguyễn Thị Tuyết Nhung  
Thạc sỹ
 
27
Vũ Quảng Hà  
Thạc sỹ
 
28
Phạm Thị Quỳnh Như  
Thạc sỹ
 
29
Trịnh Phương Dung  
Thạc sỹ
 
30
Đoàn Văn Bồng  
Thạc sỹ
 
31
Nguyễn Đức Trung  
Thạc sỹ
 
32
Vũ Thúy Hòa  
Thạc sỹ
 
33
Trần Phi Hoàng  
Thạc sỹ
 
34
Nguyễn Vân Anh  
Thạc sỹ
 
35
Lê Đức Trọng  
Thạc sỹ
 
36
Bùi Quang Thanh  
Thạc sỹ
 
37
Bùi Ngọc Tuấn Anh  
Thạc sỹ
 
38
Nguyễn Thanh Nhân  
Thạc sỹ
 
39
Nguyễn Quốc Lộc  
Thạc sỹ
 
40
Trương Mỹ Hạnh Trinh  
Thạc sỹ
 
41
Lê Thanh Hải  
Thạc sỹ
 
42
Trần Công Đức  
Thạc sỹ
 
43
Đặng Kim Dung  
Thạc sỹ
 
44
Lê Đức Nhã  
Thạc sỹ
 
45
Nguyễn Thành Phong  
Thạc sỹ
 
46
Nguyễn Đức Hùng  
Thạc sỹ
 
47
Lê Song Huyền Vi  
Thạc sỹ
 
48
Nguyễn Thị Phương Dung  
Thạc sỹ
 
49
Nguyễn Thị Hồng  
Cao học
 
50
Nguyễn Đức Anh Nghị  
Cao học
 
51
Nguyễn Thị Kim Khánh  
Cao học
 
52
Trần Văn Độ  
Cử nhân
 
53
Lương Nữ Nhật Quyên  
Cử nhân
 
54
Đặng Tiến Dũng  
Cử nhân
 
55
Đào Thị Bích Dương  
Cử nhân
 
56
Phạm Kim Thành  
Cử nhân
 
57
Nguyễn Minh Châu  
Cử nhân
 
58
Nguyễn Trung Đình  
Cử nhân
 
59
Nguyễn Tuấn Anh  
Cử nhân
 
60
Tăng Khắc Quý  
Cử nhân
 
61
Nguyễn Thị Mỹ Vân  
Cử nhân
 
62
Vũ Thị Trang  
Cử nhân
 
63
Lê Thị Việt Hằng  
Cử nhân
 
64
Nguyễn Phan Như Ngọc  
Cử nhân
 
65 Trịnh Thị Hạ Huyền  
Cử nhân