ĐỘI NGŨ GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Hoàng Cẩm Trang  
Tiến sỹ
Phụ trách khoa
2
Nguyễn Gia Đường  
Thạc sỹ
 
3
Đỗ Thị Thanh Nhàn  
Thạc sỹ - NCS
 
4
Nguyễn Duy Sữu  
Thạc sỹ - NCS
 
5
Lê Bảo Thy  
Thạc sỹ - NCS
 
6
Balázs Hámori
Giáo sư
Tiến sỹ
 
7
Katalin Szabó
Giáo sư
Tiến sỹ
 
8
Tsan Chia Chi
Phó giáo sư
Tiến sỹ
 
9
Hà Nam  
Tiến sỹ
 
10
Nghiêm Quý Hào  
Tiến sỹ
 
11
Phạm Nguyễn Anh Huy  
Tiến sỹ
 
12
Lubor Homolka  
Thạc sỹ - NCS
 
13
Hồ Thanh Tùng  
Thạc sỹ - NCS
 
14
Bùi Đức Nhã  
Thạc sỹ - NCS
 
15
Phùng Quang Hưng  
Thạc sỹ - NCS
 
16
Dương Đăng Khoa  
Thạc sỹ - NCS
 
17
Nguyễn Thị Tuyết Nhung  
Thạc sỹ - NCS
 
18
Lê Hồng Hạnh  
Thạc sỹ - NCS
 
19
Bửu Thùy  
Thạc sỹ
 
20
Nguyễn Thành Nhân  
Thạc sỹ
 
21
Đoàn Tiến Dũng  
Thạc sỹ
 
22
Nguyễn Thị Diệu Thu  
Thạc sỹ
 
23
Bùi Thị Phương Thảo  
Thạc sỹ
 
24
Nguyễn Trần Hồng Vân  
Thạc sỹ
 
25
Phạm Nhật Tuấn  
Cử nhân
 
26
Bùi Thị Ngọc Hân  
Cử nhân
 
27
Nguyễn Quốc Đạt  
Cử nhân
 
28
Nguyễn Minh Hoàng  
Cử nhân
 
29
Phạm Uyên Thy  
Cử nhân
 
30
Lê Thị Duyên Hoài  
Cử nhân
 
31
Trần Thị Hồng Thắm  
Cử nhân
 
32
Gordon Frederick Titman  
Cử nhân
 
33
Trương Diễm Anh  
Cử nhân
 
34
Trần Thị Hồng Hà  
Cử nhân
 
35
Lê Thanh Hòa  
Cử nhân
 
36
Nguyễn An Chi  
Cử nhân