KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Hoàng Cẩm Trang  
Tiến sỹ
Phó trưởng khoa
2
Đỗ Thị Thanh Nhàn  
Thạc sỹ - NCS
Trưởng bộ môn ngân hàng
3
Nguyễn Duy Sữu  
Thạc sỹ - NCS
Trưởng bộ môn đầu tư
4
Lê Bảo Thy  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn tài chính
5
Balázs Hámori
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
6
Katalin Szabó
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
7
Tsan Chia Chi
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
8
Hà Nam  
Tiến sỹ
Giảng viên
9
Nghiêm Quý Hào  
Tiến sỹ
Giảng viên
10
Lubor Homolka  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên - Nghiên cứu
11
Hồ Thanh Tùng  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
12
Bùi Đức Nhã  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
13
Phùng Quang Hưng  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
14
Dương Đăng Khoa  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
15
Nguyễn Gia Đường  
Thạc sỹ
Giảng viên
16
Bửu Thùy  
Thạc sỹ
Giảng viên
17
Nguyễn Thành Nhân  
Thạc sỹ
Giảng viên
18
Đoàn Tiến Dũng  
Thạc sỹ
Giảng viên
19
Nguyễn Thị Tuyết Nhung  
Thạc sỹ
Giảng viên
20
Nguyễn Thị Diệu Thu  
Thạc sỹ
Giảng viên
21
Bùi Thị Phương Thảo  
Thạc sỹ
Giảng viên
22
Lê Hồng Hạnh  
Thạc sỹ
Giảng viên
23
Nguyễn Trần Thục Anh  
Cao học
Giảng viên
24
Phạm Nhật Tuấn  
Cử nhân
Dạy thực hành
25
Bùi Thị Ngọc Hân  
Cử nhân
Dạy thực hành
26
Nguyễn Quốc Đạt  
Cử nhân
Dạy thực hành
27
Nguyễn Minh Hoàng  
Cử nhân
Dạy thực hành
28
Phạm Uyên Thy  
Cử nhân
Dạy thực hành
29
Lê Thị Duyên Hoài  
Cử nhân
Dạy thực hành
30
Trần Thị Hồng Thắm  
Cử nhân
Dạy thực hành
31
Gordon Frederick Titman  
Cử nhân
Dạy thực hành
32
Trương Diễm Anh  
Cử nhân
Dạy thực hành
33
Trần Thị Hồng Hà  
Cử nhân
Dạy thực hành
34
Lê Thanh Hòa  
Cử nhân
Dạy thực hành