KHOA TOÁN - THỐNG KÊ

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Chu Đức Khánh
Giảng viên chính
Tiến sỹ
Trưởng khoa
2
Ngô Thị Bích Hoa  
Thạc sỹ
Trợ lý trưởng khoa
3
Đào Nguyên Anh  
Tiến sỹ
Trưởng bộ môn toán chuyên ngành
4
Cao Xuân Phương  
Thạc sỹ - NCS
Trưởng bộ môn thống kê
5
Trần Bá Nhẫn
Giảng viên chính
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn toán kinh tế
6
Lê Trung Nghĩa  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn toán kỹ thuật
7
Dominique Haughton
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
8
Nabendu Pal
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
9
Đặng Đình Hải
Giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
10
Nguyễn Thị Kim Thúy
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên
11
Nguyễn Huy Tuấn
Phó giáo sư
Tiến sỹ
Giảng viên - Nghiên cứu
12
Lê Thị Thanh Loan  
Tiến sỹ
Giảng viên
13
Trần Thị Phượng  
Tiến sỹ
Giảng viên
14
Trần Minh Phương  
Tiến sỹ
Giảng viên
15
Lê Văn Út  
Tiến sỹ
Giảng viên
16
Nguyễn Tiến Dũng  
Tiến sỹ
Giảng viên
17
Kiều Thế Đức  
Tiến sỹ
Giảng viên
18
Võ Minh Phổ  
Tiến sỹ
Giảng viên
19
Phan Thành Việt  
Tiến sỹ
Giảng viên
20
Evgenii Bashkirov  
Tiến sỹ
Giảng viên
21
Nguyễn Duy Vỹ  
Tiến sỹ
Giảng viên
22
Trương Bửu Châu  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
23
Trần Thị Thùy Nương  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
24
Cao Thị Hồng Nhung  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
25
Nguyễn Lê Toàn Nhật Linh  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
26
Lý Sel  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
27
Thạch Thanh Tiền  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
28
Dương Thanh Phong  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
29
Phó Kim Hưng  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
30
Thân Thị Hồng  
Thạc sỹ
Giảng viên
31
Nguyễn Quốc Cường  
Thạc sỹ
Giảng viên
32
Phan Đông Huyền  
Thạc sỹ
Giảng viên
33
Phạm Thành Trí  
Thạc sỹ
Giảng viên
34
Nguyễn Hoàng Tuấn  
Thạc sỹ
Giảng viên
35
Bùi Hữu Toàn  
Thạc sỹ
Giảng viên
36
Huỳnh Văn Kha  
Thạc sỹ
Giảng viên
37
Trịnh Minh Huyền  
Thạc sỹ
Giảng viên
38
Nguyễn Thị Hồng Loan  
Thạc sỹ
Giảng viên
39
Chế Ngọc Hà  
Thạc sỹ
Giảng viên
40
Nguyễn Bác Huy  
Thạc sỹ
Giảng viên
41
Lê Trường Nhật  
Thạc sỹ
Giảng viên
42
Phạm Thành Công  
Cử nhân
Dạy thực hành
43
Nguyễn Văn Khoa  
Cử nhân
Dạy thực hành
44
Nguyễn Thanh Tơ  
Cử nhân
Dạy thực hành
45
Nguyễn Xuân Sinh  
Cử nhân
Dạy thực hành
46
Trương Thị Thanh Phương  
Cử nhân
Dạy thực hành
47
Phạm Châu Anh Thy  
Cử nhân
Dạy thực hành