TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP TÔN ĐỨC THẮNG

STT
HỌ VÀ TÊN
HỌC HÀM
HỌC VỊ
CHỨC DANH CHUYÊN MÔN
1
Huỳnh Tuấn Cường  
Thạc sỹ - NCS
Hiệu trưởng
2
Nguyễn Việt Hùng  
Cao học
Chủ nhiệm ngành tin học
3
Đỗ Thị Hoa Quyên  
Thạc sỹ
Trưởng bộ môn Anh văn
4
Huỳnh Tấn Đệ  
Thạc sỹ
Chủ nhiệm ngành điện công nghiệp và dân dụng;
Phó phòng hành chính quản trị
5
Nguyễn Thiên Tú  
Thạc sỹ
Chủ nhiệm ngành kế toán
6
Trần Thị Hồng Vân  
Thạc sỹ
Phó trưởng phòng đào tạo
7
Vũ Quỳnh Mai  
Thạc sỹ - NCS
Giảng viên
8
Trần Ngọc Bình  
Thạc sỹ
Giảng viên
9
Nguyễn Thu Hương  
Thạc sỹ
Giảng viên
10
Hà Duy Hưng  
Thạc sỹ
Giảng viên
11
Vũ Mạnh Cường  
Thạc sỹ
Giảng viên
12
Đào Huy Tuấn  
Thạc sỹ
Giảng viên
13
Đồng Thị Hường  
Thạc sỹ
Giảng viên
14
Nguyễn Thị Trang Nhung  
Cao học
Trợ giảng
15
Dzoãn Xuân Thanh  
Cao học
Trợ giảng
16
Cao Văn Cừ  
Kỹ sư
Dạy thực hành
17
Nguyễn Lê Huyền Trân  
Kỹ sư
Dạy thực hành
18
Vũ Phạm Tín  
Cử nhân
Dạy thực hành
19
Hà Thị Thúy Hằng  
Cử nhân
Dạy thực hành
20
Hồ Thanh Thảo  
Cử nhân
Dạy thực hành
21
Trần Thị Bích Duyên  
Cử nhân
Dạy thực hành
22
Lê Viết Thanh  
Cử nhân
Dạy thực hành
23
Hoàng Khắc Huy  
Cử nhân
Dạy thực hành
ĐƠN VỊ KHCN & TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Số lần xem các bài viết
26082517