Các bài báo công bố quốc tế

Nguyen Thi Phuong Thao, Nguyen Trung Thang; Environmental economic load dispatch with quadratic fuel cost function using Cuckoo Search Algorithm; Journal of u- and e- Service, Science and Technology, Vol. 7, No. 2 (2014), pp. 199 – 210 (Journal Paper).

ĐƠN VỊ KHCN & TƯ VẤN - DỊCH VỤ
Số lần xem các bài viết
26082535