Sinh viên tiêu biểu

Trương Lê Minh Châu và những tác phẩm tham gia trong triển lãm ảnh sinh viên, được tổ chức tại Renaissance và Sunwah Tower

Đó là tiêu đề bài báo đăng trên Báo Tuổi Trẻ, ra ngày 24/07/2008 nói về cuộc triển lãm ảnh của sinh viên Trương Lê Minh Châu, lớp 09QN1N ngành Nhà Hàng - Khách Sạn Khoa Quản trị kinh doanh.

Buổi triển lãm được tổ chức thành công tại Renaissance và Sunwah Tower thể hiện thành quả hoạt động của Châu trong một thời gian dài với một niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt. Đây là sự nỗ lực hết mình của Châu vì vừa phải sắp xếp thời gian để hoàn thành việc học tập ở trường, vừa thực hiện niềm đam mê nghệ thuật của mình. Điều đáng quí hơn là Châu đã dành 20% số tiền bán ảnh của mình để đóng góp cho hội từ thiện Saigon Children Charity.

Một vài hình ảnh tại buổi lễ trao giải

Một số hình tác phẩm của Trương Minh Châu