Hoạt động hợp tác

Buổi tiếp xúc giữa trường Đại học Saxion - Hà Lan với sinh viên trường

Ngành kế toán - kiểm toán.

  • Ngành quản trị kinh doanh quốc tế.
  • Ngành Tài chính.

  • Ngành quản trị nhà hàng - khách sạn.
  • Ngành điện tử.

2.png

Ông Chris van den Borne trưởng phòng quan hệ quốc tế ĐH Saxion đang trả lời thắc mắc của sinh viên.

Sinh viên đang tìm hiểu thông tin về chương trình liên kết đào tạo của ĐH Saxion.

Đại diện nhà trường gặp gỡ đoàn đại diện của trường ĐH Saxion.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc của đại diện ĐH Saxion với sinh viên trường.

Tin: Phòng Khoa học Công nghệ, Hợp tác và Sau đại học.
Ảnh: Lê Công An