Hoạt động hợp tác

Giáo sư ERWIN-ANDRA làm việc với Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 10 năm 2009, Giáo sư ERWIN-ANDRA, nguyên Phó hiệu trưởng thứ I, Trưởng khoa Tạo dáng Trường đại học Nghệ thuật và Design HALL BURG GIEBICHENSTEIN (CHLB Đức) đã đến làm việc với Khoa Mỹ thuật Công nghiệp của Nhà trường.

Trong thời gian làm việc tại Trường đại học Tôn Đức Thắng, Giáo sư ERWIN-ANDRA giảng bài cho sinh viên 4 chuyên ngành và gặp gỡ trao đổi chuyên môn với các giảng viên Khoa Mỹ thuật Công nghiệp. Ngoài ra, Giáo sư cũng đã dành thời gian tham gia góp ý thiết kế cho dự án "Cơ sở Bảo Lộc" của Trường và có buổi trao đổi kinh nghiệm về quản lý trường đại học với Lãnh đạo nhà trường.

Tiểu sử tóm tắt của Giáo sư ERWIN-ANDRA (xem chi tiết)

Một vài hình ảnh trong các buổi làm việc của Giáo sư:

1

 4