Hoạt động hợp tác

Trường đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa được chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Diễn đàn Văn hóa Giáo dục Đài Việt 2012

Tại diễn đàn giáo dục Đài Việt do Bộ Giáo dục Đài Loan tổ chức từ ngày 29/11 đến ngày 03/12/2010, được tổ chức tại Trường đại học Quốc lập Khoa học Kỹ thuật Đài Loan. Bộ Giáo dục Đài Loan đã công bố chọn Trường đại học Khoa học Công nghệ Lunghwa là đơn vị đăng cai tổ chức Diễn đàn Văn hóa Giáo dục Đài Việt 2012. Sự kiện này đánh dấu sự phát triển lớn mạnh của đại học Lunghwa được ghi nhận tại Đài Loan và trong khu vực.

Trường đại học Lunghwa là một trong những đối tác quan trọng của Trường đại học Tôn Đức Thắng trong nhiều năm qua. Hằng năm Trường đại học Lunghwa và đại học Tôn Đức Thắng hợp tác triển khai nhiều chương trình đào tạo, huấn luyện với hàng trăm sinh viên tham gia đào tạo tại Việt Nam và du học tại Đài Loan.


Trường đại học Tôn Đức Thắng ký kết văn bản hợp tác với Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa

Th.S Trịnh Minh Huyền và TS Ru-Jen Lin, Phó hiệu trưởng Trường đại học Lunghwa