TUYỂN SINH THỰC TẬP
TẠI ĐẠI HỌC SHU-TE - ĐÀI LOAN
 
NGÀNH M THUT CÔNG NGHIP & NGÀNH TING TRUNG
 
Đại học Tôn Đức Thắng - Đại học Shu-Te, Đài loan tổ chức chương trình thực tập tốt nghiệp năm cuối (học kỳ 8)
 
A. Địa điểm: tại Đại học Shu-Te - Đài Loan (Thành phố Cao Hùng)
B. Đối tượng: sinh viên trongngoài Trường thuộc 3 ngành
 1. Tiếng Trung
 2. Trung - Anh
 3. Mỹ thuật công nghiệp
C. Thời gian: 16 tuần (Từ tháng 2/2009 đến tháng 06/2009)

D. Chương trình:

Tiếng Trung

 

Mỹ thuật công nghiệp

SV được học các môn học

 1. Office Automation
 2. Proposal writing and presentation
 3. E-commerce
 4. Service Management
 5. Chinese

 

SV làm hoàn chỉnh đề án tốt nghiệp ở các chuyên ngành

 1. Graphic Design
 2. Interior Design
 3. Industrial Design
 4. Fashion Design

E. Đăng ký: xin liên hệ

** Nếu là sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng

- Tại Khoa Mỹ thuật Công nghiệp - Tel: 08 5 144 365

- Tại Khoa Ngoại ngữ - Tel: 08 5 144 367

** Nếu là sinh viên các Trường đại học khác

- Tại Phòng KHCN, HT&SĐH - Tel: 08 8 405 010. Số 98 - Ngô Tất Tố - P.19 Q. Bình Thạnh - Tp.Hồ Chí Minh

F. Hỗ trợ: Các sinh tham gia chương trình ngành Mỹ Thuật Công nghiệp được hỗ trợ học Tiếng Hoa trong 3 tháng Hạn chót đăng ký 31/10/2008 - Tại Phòng KHCN, HT&SĐH.

Một số hình ảnh về Trường Đại học Shu - Te, Đài Loan