Hoạt động hợp tác

Đoàn cán bộ các Trường đại học Cambodia, Lào, Việt Nam và cán bộ của Trung tâm giáo dục các nước Đông Nam Á đến thăm Nhà trường

Ngày 31 tháng 3 năm 2010 Trường đại học Tôn Đức Thắng đã vinh dự được đón tiếp đoàn cán bộ các trường đại học Cambodia, Lào, Việt Nam và cán bộ của Trung tâm giáo dục các nước Đông Nam Á (SEAMEO) đến thăm và trao đổi kinh nghiệm về quản lý, đào tạo.

Nội dung của việc thăm viếng và làm việc xoay quanh vấn đề tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, đánh giá kết quả học tập của sinh viên Trường đại học Tôn Đức Thắng.

Đại diện nhà trường, TS. Lưu Nguyễn Nam Hải - Phó trưởng phòng Khoa học công nghệ, hợp tác và sau đại học và ThS. Võ Hoàng Hải - Phó trưởng phòng Đào tạo đã có những giới thiệu về lịch sử hình thành của trường, các chương trình liên kết với nước ngoài, cơ sở đào tạo, báo cáo về quy trình đào tạo cũng như những vấn đề nhằm nâng cao chất lượng đạo tạo sinh viên ở các hệ đào tạo của trường.

Buổi thăm viếng và làm việc đã thành công tốt đẹp, hai bên đã có những thảo luận và chia sẻ về phương pháp giáo dục bổ ích, trao đổi về kinh nghiệm quản lý và đào tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

 TS. Lưu Nguyễn Nam Hải, Phó phòng KHCN, HT & SĐH đang giới thiệu về lịch sử của Trường.

ThS. Võ Hoàng Hải, Phó truởng phòng Đào tạo đang giới thiệu về chương trình đào tạo của Trường.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về quản lý, đào tạo.