Hoạt động hợp tác

Đón tiếp đoàn các trường Đại học Afganistan

23 cán bộ lãnh đạo và quản lý của các trường đại học và ngành giáo dục Afganistan đã tới thăm và làm việc với trường đại học Tôn Đức Thắng vào lúc 14g ngày 12/03/2009 nhằm trao đổi, tìm hiểu về kinh nghiệm quản lý đào tạo.

Tiếp đón đoàn có: TS. Lưu Nguyễn Nam Hải, Phó trưởng phòng phòng Khoa học công nghệ, hợp tác và sau đại học, ThS. Nguyễn Tưởng Duy, Phụ trách phòng Đào tạo, ThS. Võ Hoàng Hải, Phó trưởng phòng Đào tạo. Về phía đoàn viếng thăm, có sự có mặt của ThS. Đinh Gia Bảo, Bộ phận Quản lý giáo dục của trung tâm SEAMEO, ông Sultan Mohammad Subat - Vụ phó Vụ hướng nghiệp sinh viên, Bộ Giáo dục Afganistan, ông Hassan Aslami, chuyên viên của Dự án Giáo dục đại học cùng các đại biểu thuộc Bộ giáo dục, các trường đại học lớn của nước bạn.