Hoạt động hợp tác

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC TOÀN DIỆN GIỮA
TỈNH BÌNH THUẬN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG

       Chiều ngày 31/03/2015, Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận và Trường đại học Tôn Đức Thắng đã thống nhất ký kết hợp tác toàn diện trên cơ sở những tiềm lực và khả năng của nhau; trong đó chú trọng đến việc thực hiện các hỗ trợ như chương trình đào tạo kiến thức chuyên môn, huấn luyện kỹ năng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương. Đặc biệt là 03 chương trình lớn: Đào tạo kỹ năng quản trị công cho cán bộ các cấp của Tỉnh; Tư vấn xúc tiến đầu tư có trọng tâm với những đối tác đẳng cấp thế giới và chuỗi dịch vụ phát triển chất lượng nguồn nhân lực phục vụ việc xúc tiến đầu tư. Về phía Tỉnh Bình Thuận có sự hiện của Ông Lê Tiến Phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, và các ông (bà) Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc, Phó giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch-đầu tư, Khoa học-công nghệ, Tài chính, Văn hóa-thể thao và du lịch, Giáo dục-đào tạo, Văn phòng ủy ban và Hiệu trưởng các trường trực thuộc Tỉnh. Phía Đại học Tôn Đức Thắng có GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng cùng các thày cô Lãnh đạo Khoa, Phòng, Trung tâm hợp tác châu Âu, Trung tâm phát triển khoa học quản lý và công nghệ ứng dụng.

       Với phương châm: “Chất lượng, hiệu quả và cùng nhau phát triển bền vững”,  việc hợp tác giữa hai đối tác chiến lược này thể hiện chủ trương của Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Thuận cùng Trường đại học Tôn Đức Thắng trong việc tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho hai bên triển khai các chương trình hành động cụ thể trên địa bàn Tỉnh Bình Thuận phù hợp với các quy định của pháp luật và định hướng phát triển của Nhà trường, tình hình kinh tế - xã hội của Tỉnh vì mục tiêu tối ưu hóa việc khai thác các nguồn lực, loại trừ lãng phí để gia tăng hiệu quả hoạt động cả 2 bên cho phát triển bền vững.

       Đây là thỏa thuận hợp tác toàn diện đầu tiên được ký kết giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng với một tỉnh, thành trong cả nước; đánh dấu bước tiến mới trong công tác đào tạo và giáo dục theo đúng triết lý hoạt động của Nhà trường: “Vì sự nghiệp phát triển con người và một xã hội tăng trưởng ổn định, bền vững”.

       Một số hình ảnh ghi nhận:


Ông Lê Tiến Phương (trái), Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận
và GS. Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường đại học Tôn Đức Thắng
thực hiện ký Thỏa thuận hợp tác toàn diệnGS. Lê Vinh Danh tặng quà lưu niệm cho UBND Tỉnh Bình Thuận
Tập thể lãnh đạo Tỉnh Bình Thuận và Trường đại học Tôn Đức Thắng
chụp hình lưu niệm tại buổi Lễ ký kết hợp tác