Hoạt động phong trào

Giải bán Marathon quốc tế Nha Trang 2009

Hơn 200 học sinh và cán bộ, giáo viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ sở Nha Trang đã tham gia dự lễ khai mạc và thi đấu nội dung phong trào

Hơn 200 học sinh và cán bộ, giáo viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng - Cơ sở Nha Trang đã tham gia dự lễ khai mạc và thi đấu nội dung phong trào