Thông báo chung

Khóa học với chủ đề "Khoa học dữ liệu và Mô hình học bằng máy"

Chúng tôi hân hạnh thông báo một khóa học với chủ đề "Khoa học dữ liệu và Mô hình học bằng máy" do Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức vào tháng 01 năm 2017. Chi tiết về Khóa học như sau:

Xem tiếp...

Chương trình học bổng tại Cộng hòa Séc Năm học 2016-2017 và 2017-2018

Trên cơ sở quan hệ hợp tác dài hạn giữa Trường đại học Tôn Đức Thắng với các trường đại học tại Cộng hòa Séc, Đại học Tôn Đức Thắng (www.tdt.edu.vn) trân trọng thông báo Chương trình học bổng tại Cộng hòa Séc Năm học 2016-2017 và 2017-2018 với các nội dung chính sau

Xem tiếp...

Khóa học chủ đề “Data Science and Machine Learning”

Chúng tôi hân hạnh thông báo một khóa học với chủ đề "Khoa học dữ liệu và Mô hình học bằng máy" do Trường đại học Tôn Đức Thắng tổ chức vào tháng 01 năm 2017. Chi tiết về Khóa học như sau:

Xem tiếp...

Thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3 năm 2016 chương trình liên kết đào tạo quốc tế bậc đại học

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) thông báo nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đợt 3 các ngành trình độ đại học chương trình liên kết đào tạo quốc tế (chương trình liên kết) cấp song bằng và đơn bằng năm 2016 như sau:

Xem tiếp...

Thông báo xét tiếp nhận sinh viên ở nội trú tại Ký túc xá đợt 4 năm học 2016 – 2017

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 4) năm học 2016 - 2017 (file đính kèm; xem trên web: http://www.tdt.edu.vn; http://ktx.tdt.edu.vn dán bảng tin KTX.

Xem tiếp...