Thông báo chung

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
----------------
Số: 1582/2013/TĐT-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
TP. HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO
HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ BIỂN ĐÔNG

KÍNH GỬI: CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, VIỆN NGHIÊN CỨU, TỔ CHỨC KHOA HỌC
CÁC ĐỒNG NGHIỆP, CHUYÊN GIA  

Ngày 25-26/07/2014, Trường đại học Tôn Đức Thắng sẽ tổ chức Hội nghị quốc tế về Biển Đông với những thông tin sau đây:

  1. Tên hội nghị tiếng Việt: Hội nghị quốc tế về tranh chấp trên Biển Đông;
  2. Tên hội nghị tiếng Anh: International Conference on East Sea Disputes;
  3. Chủ đề: Tranh chấp trên Biển Đông dưới góc nhìn dân sự;
  4. Địa điểm: Trường đại học Tôn Đức Thắng, Campus Tân Phong, 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 07, TPHCM.

Trọng tâm của Hội nghị không phải là bàn về xung đột; mà là làm thế nào để quản lý và giải quyết tranh chấp không sử dụng vũ lực, bảo vệ quyền lợi của ngư dân. Trong đó, Ban tổ chức quan tâm tới các chính sách quản lý xung đột và giải quyết tranh chấp gồm cả cách tiếp cận pháp lý quốc tế, ngoại giao, phương pháp quản lý và giải quyết ôn hòa tranh chấp để bảo vệ Biển Đông thành một khu vực hòa bình, hợp tác và thịnh vượng.

Trường đại học Tôn Đức Thắng trân trọng kính mời quý vị tham gia hội nghị này.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ Phòng quản lý phát triển khoa học và công nghệ (ông Ngô Chung Lượng và bà Nguyễn Thị Mai Hương), Phòng A303 (Lầu 3, Nhà A, Campus Tân Phong, Số 19, Đường Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM), từ Thứ 2 đến Thứ 6 giờ hành chánh); hoặc Điện thoại: (08) 37755 037. Website: http://icesdi.tdt.edu.vn/ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Xin trân trọng cảm ơn và rất mong được đón tiếp Quý đại biểu tại Hội nghị

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đại sứ quán, tổng lãnh sự̣;
- Lưu P. TCHC, P. QLPTKHCN.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TRỊNH MINH HUYỀN