Thông báo chung

Thông báo họp nhóm sinh viên tình nguyện “TDT-Generation”

 

Ban Điều hành Nhóm Sinh viên tình nguyện “TDT-GENERATION” trân trọng thông báo và kính mời các bạn sinh viên đã đăng ký tham gia nhóm tham dự buổi họp ra mắt với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:
Thành phần: Danh sách đính kèm
Thời gian: 18h00 thứ năm, ngày 26 tháng 12 năm 2013
Địa điểm: Hội trường 6B – Trường Đại học  Tôn Đức Thắng
Để hoạt động của Nhóm được diễn ra hiệu quả và thiết thực, rất mong các bạn Sinh viên sắp xếp thời gian tham gia đủ và đúng thời điểm nêu trên.
Trân trọng .