Thông báo chung

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN
NHÓM TRUYỀN THÔNG SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
(STDT-COMMUNICATIONS)

Trân trọng mời các Sinh viên có tên trong danh sách đến dự buổi họp ra mắt Nhóm truyền thông Sinh viên tình nguyện Trường Đại học Tôn Đức Thắng. (danh sách chi tiết trong file đính kèm).

Thời gian – Địa điểm: 17 giờ 30 ngày 02/10/2013 ( thứ tư ) tại Phòng họp B

Chúc mừng các bạn. Rất mong các bạn sinh viên thu xếp thời gian tham gia đầy đủ.

 

BAN ĐIỀU HÀNH STDT-COMMUNICATIONS