Thông báo chung

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
----------------
Số: 476/2014/TĐT-TS  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16  tháng 04  năm 2014

THÔNG BÁO
TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2014

Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 24/2012/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 6 năm 2012, Thông tư số 03/2013/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 2 năm 2013, Thông tư số 21/2013/TT-GDĐT ngày 18 tháng 6 năm 2013, Thông tư số 24/2013/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 7 năm 2013 và Thông tư số 28/2013/TT-GDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện công văn số 1815/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 08 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2014;
Trường Đại học Tôn Đức Thắng công bố điều kiện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng chính quy của Trường năm 2014 như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

1. Đối tượng tuyển thẳng:
 1. Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học phổ thông.
 2. Người đã dự thi và trúng tuyển vào Trường đại học Tôn Đức Thắng, nhưng ngay năm đó có lệnh điều động đi nghĩa vụ quân sự hoặc đi thanh niên xung phong tập trung nay đã hoàn thành nghĩa vụ, được phục viên, xuất ngũ mà chưa được nhận vào học ở một trường lớp chính quy dài hạn nào, được từ cấp trung đoàn trong quân đội hoặc Tổng đội thanh niên xung phong giới thiệu, nếu có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn về sức khoẻ, có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ thì được xem xét nhận vào học mà không phải thi lại. Nếu việc học tập bị gián đoạn từ 3 năm trở lên và các đối tượng được tuyển thẳng có nguyện vọng, thì được xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị để ôn tập trước khi vào học chính thức.
 3. Thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã tham gia tập huấn. Nếu chưa tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
 4. Thí sinh đã tốt nghiệp trung học là thành viên đội tuyển quốc gia, được Ủy ban TDTT (nay là Bộ Văn hóa thể thao và du lịch) xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ tham gia thi đấu trong các giải quốc tế chính thức, bao gồm: Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội thể thao Châu Á (ASIAD), Giải vô địch Châu Á, Cúp Châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á được tuyển thẳng vào ngành Quản lý thể dục thể thao. Thời gian được tính để xét tuyển thẳng là không quá 04 năm tính đến ngày thi tuyển sinh vào Trường.
 5. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.
  Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải khuyến khích trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được tuyển thẳng vào cao đẳng theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.
  Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức, nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học;
2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:
 1. Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức và đã tốt nghiệp trung học phổ thông, sau khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy đủ số môn quy định theo đề thi chung, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0. Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định cho vào học.
 2. Thí sinh đoạt huy chương vàng các giải vô địch hạng nhất quốc gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Ủy ban TDTT có quyết định công nhận là kiện tướng quốc gia, đã tham dự đủ các môn thi văn hóa theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không có môn nào bị điểm 0, được ưu tiên xét tuyển vào ngành Quản lý thể dục thể thao. Thời gian được tính để hưởng ưu tiên là không quá 04 năm tính đến ngày thi tuyển sinh vào trường.
3. Đối tượng xét tuyển thẳng:
 1. Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 03 năm trở lên, học 03 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 – 2015 theo Quyết định số 2123/QĐ-TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ, học 03 năm cuối cấp và tốt nghiệp THPT tại các huyện này, xếp loại học lực các năm lớp 10,11,12 và tốt nghiệp THPT đạt loại khá. Chỉ tiêu xét tuyển không quá 1% tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Nhà trường năm 2014. Căn cứ theo tổng bình quân của điểm tổng kết 03 năm lớp 10, 11, 12, Nhà trường xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Những thí sinh này phải học bổ sung kiến thức 01 năm trước khi vào học chính thức.
 2. Thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học tại Trường cần gửi cho Nhà trường hồ sơ xin học bao gồm: đơn xin học, học bạ THPT, các kết quả kiểm tra kiến thức và trình độ tiếng Việt. Căn cứ vào hồ sơ xin học và yêu cầu của ngành đào tạo, Hiệu trưởng sẽ xem xét quyết định xét tuyển thẳng và thông báo kết quả cho thí sinh.

II. DANH MỤC NGÀNH ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG

 1. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào đại học các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải (trích từ Phụ lục số 4)

Số TT

Tên môn thi
học sinh giỏi

Tên ngành đúng và ngành gần có đào tạo tại trường ĐH Tôn Đức Thắng

Mã ngành

1

Toán

Toán ứng dụng

52460112

Thống kê

52460201

2

Hóa học

Kỹ thuật hóa học

52520301

Khoa học môi trường

52440301

3

Sinh học

Công nghệ sinh học

52420201

Khoa học môi trường

52440301

4

Ngữ văn

Việt Nam học

52220113

5

Tin học

Khoa học máy tính

52480101

6

Tiếng Anh

Ngôn ngữ Anh

52220201

7

Tiếng Trung

Ngôn ngữ Trung Quốc

52220204

 1. Thí sinh đoạt giải khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, được tuyển thẳng vào cao đẳng các ngành đúng hoặc ngành gần với môn thí sinh đoạt giải (trích từ Phụ lục số 5)

Số TT

Tên môn thi học sinh giỏi

Tên ngành đúng và ngành gần có đào tạo tại trường ĐH Tôn Đức Thắng

Mã ngành

1

Tin học

Tin học ứng dụng

51480202

2

Tiếng Anh

Tiếng Anh

51220201

 1. Đối với thí sinh đoạt giải trong Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của thí sinh đoạt giải, Hiệu trưởng sẽ xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG, ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀ XÉT TUYỂN THẲNG

 1. Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng
a) Phiếu đăng ký tuyển thẳng (phụ lục số 01 );
b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận là thành viên của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận là thành viên đội tuyển dự thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao; Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác.
c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;
d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6
e) Lệ phí tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).
 1. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển
a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (phụ lục số 02);
b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông; Giấy chứng nhận đoạt giải Hội thi khoa học kỹ thuật năm 2014; Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế về thể dục thể thao.
 1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng
a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (phụ lục số 03);
b) Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học trung học phổ thông;
c) Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2014;
d) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
e) Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú;
g) Lệ phí xét tuyển thẳng là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở giáo dục và đào tạo 20.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 10.000 đồng).


IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
1. Thời gian đăng ký tuyển thẳng:

Thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm hồ sơ gửi về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2014. Các Sở giáo dục và đào tạo chuyển tới trường đăng ký tuyển thẳng trước 25/6/2014.

2. Thời gian đăng ký ưu tiên xét tuyển:

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng hồ sơ đăng ký dự thi theo thời gian quy định của Sở giáo dục và đào tạo (từ 17/3-17/4/2014) hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – A0005 Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh (từ 18/4 đến 29/4/2014).

3. Thời gian đăng ký xét tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển gởi về Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/6/2014.
V. THỜI GIAN THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
1. Kết quả tuyển thẳng sẽ được thông báo cho các Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 30/6/2014 để Sở giáo dục và đào tạo thông báo cho thí sinh.
2. Kết quả ưu tiên xét tuyển sẽ được thông báo cho các Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 15/8/2014 để Sở giáo dục và đào tạo thông báo cho thí sinh.
3. Kết quả xét tuyển thẳng sẽ được thông báo cho các Sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/8/2014 để Sở giáo dục và đào tạo thông báo cho thí sinh.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Thái Hữu Tuấn