Thông báo chung

Thông báo xét tiếp nhận sinh viên được ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. (Đợt 4)

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
----------------
Số: 1271/2013/TĐT-TB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------
TP. HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2013

THÔNG BÁO
V/v Xét tiếp nhận sinh viên được ở nội trú tại Ký túc xá năm học 2013 – 2014. (Đợt 4)

Trường đại học Tôn Đức Thắng thông báo danh sách sinh viên được tiếp nhận ở nội trú (đợt 4) năm học 2013 - 2014
(download file đính kèm; xem trên web: http://www.tdt.edu.vn; http://ktx.tdt.edu.vn dán bảng tin KTX).
Sinh viên có tên trong danh sách được tiếp nhận tới liên hệ làm thủ tục vào ở nội trú. Thời gian đóng tiền và nhận phòng ở từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/10/2013.
Thủ tục gồm:

Mức phí ở nội trú: Sinh viên có 2 lựa chọn đóng tiền.

*Đóng tiền cả năm học (Từ 15/10/201 3 - 31/5/2014):

                  250.000đ x 7.5 tháng =     1.875.000đ

   1. Phí hồ sơ và làm thẻ.                                                                              20.000đ
   2. Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                          200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                              2.095.000đ

*Đóng trước học kỳ I (Từ 15/10/2013 - 15/01/2014):   

                   
                  250.000đ x 3 tháng   =        750.000đ

   1. Phí hồ sơ và làm thẻ.                                                                              20.000đ
   2. Tiền thế chân (đảm bảo giữ gìn tài sản trang thiết bị)                         200.000đ 

                                     Tổng cộng:                                                                                970.000đ

Nộp phí ở nội trú:

Sinh viên nộp phí qua Ngân hàng An Bình từ ngày 08/10 đến hết ngày 19/10/2013 (trừ các ngày thứ 7, chủ nhật) tại các điểm giao dịch sau:
- Phòng G.005 Ký túc xá Đại học Tôn Đức Thắng
- PGD Phú Mỹ Hưng: 1441, Mỹ Toàn 2, Nguyễn Văn Linh, P.Tân Phong, Q7
- Chi nhánh Sài Gòn: 855 Trần Hưng Đạo, P.1, Q5, TP.HCM
- PGD Huỳnh Tấn Phát: 416 Huỳnh Tấn Phát, P. Bình Thuận, Q7, TPHCM

Sau khi đã đóng tiền
, sinh viên photo 1 bản phiếu thu tới phòng trực KTX làm thủ tục ký hợp đồng, ký bản cam kết, nộp 02 hình 3x4 (làm thẻ, phiếu đăng ký tạm trú), nhận phòng ở.

Sau ngày 19/10/2013 sinh viên có tên trong danh sách được xét duyệt không tới làm thủ tục vào ở Ký túc xá, Nhà trường sẽ xóa tên khỏi danh sách tiếp nhận.
Những sinh viên có khó khăn về chỗ ở liên hệ Ban quản trị Ký túc xá đăng ký trong danh sách chờ xét khi có sinh viên chấm dứt hợp đồng nội trú hàng tháng.
Địa điểm liên hệ: Phòng trực Ban quản trị Ký túc xá G.0005 (Nhà G KTX).

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. THÁI HỮU TUẤN