Thông báo chung

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2014

------------------------
Số:  1187/2014/TĐT-HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------------
TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2014

THÔNG BÁO
Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) năm 2014

Căn cứ Quyết định số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Văn bản hợp nhất Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy;
Căn cứ Kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Tôn Đức Thắng thông báo Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2) đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014 như sau:

1. Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung (NV2):

1.1 Đại học chính quy:

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

D340201

Tài chính ngân hàng

18 A,A1,D1

2

D340408

Quan hệ lao động

17 A,A1,D1

3

D380101

Luật

18,5 A,A1,D1 ; 19,5 C

4

D480101

Khoa học máy tính

19 A,A1 ; 20 D1

5

D460112

Toán ứng dụng

17 A,A1

6

D460201

Thống kê

17 A,A1

7

D520201

Kỹ thuật điện, điện tử

18 A,A1

8

D520207

Kỹ thuật điện tử, truyền thông

18 A,A1

9

D520216

Kỹ thuật điều khiển & tự động hoá

18 A,A1

10

D850201

Bảo hộ lao động

18 A,B

11

D580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

19 A,A1

12

D580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

17 A,A1

13

D580105

Quy hoạch vùng & đô thị

18 A,A1,V1

14

D580102

Kiến trúc

20 V1

15

D520301

Kỹ thuật hóa học

18 A ; 20 B

16

D220204

Ngôn ngữ Trung Quốc (gồm 2 chuyên ngành)

 

Chuyên ngành Tiếng Trung

16 D1,D4

Chuyên ngành Trung – Anh

17 D1,D4

17

D310301

Xã hội học

17 A,A1,D1 ; 18 C

18

D760101

Công tác xã hội

16 A,A1,D1 ; 17 C

19

D220113

Việt Nam học
Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

18 A,A1,D1 ; 19 C

20

D210402

Thiết kế công nghiệp

17 H1 (Năng khiếu ≥ 5)

21

D220343

Quản lý thể dục thể thao

16 T,A1,D1

 
1.2. Cao đẳng chính quy:
 

Stt

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển

1

C480202

Tin học ứng dụng

12 A,A1,D1

2

C510301

Công  nghệ Kỹ thuật  Điện - Điện tử

12 A,A1

3

C510102

Công nghệ Kỹ thuật công trình xây dựng

12 A,A1

4

C340301

Kế toán

13 A,A1,D1

5

C340101

Quản trị kinh doanh

14 A,A1,D1

6

C340201

Tài chính ngân hàng

12 A,A1,D1

7

C220201

Tiếng Anh

13 D1


2. Một số thông tin khác:

2.1 Nhận giấy báo trúng tuyển:
  • Những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung (NV2) tại Trường sẽ nhận giấy báo trúng tuyển trực tiếp tại Phòng đào tạo (P.A0005) Trường Đại học Tôn Đức Thắng, từ ngày 10/09/2014 đến ngày 15/09/2014 (trong giờ hành chính). Địa chỉ: Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: (08) 37 755 052.
  • Những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung (NV2) qua bưu điện, nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển về cho thí sinh qua bưu điện.
  • Để kịp tiến độ nhập học, các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển qua bưu điện có tên trong danh sách trúng tuyển (xem trên website Trường: www.tdt.edu.vn) chưa nhận được giấy báo vẫn có thể nhập học theo thời gian quy định (Giấy báo trúng tuyển bổ sung sau).
2.2 Thời gian & thủ tục nhập học:
  • Thời gian làm thủ tục nhập học NV2: từ ngày 15/09/2014 đến ngày 16/09/2014.
  • Địa điểm nhập học:Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Số 19 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.HCM (gần Lotte Mart).
  • Thủ tục nhập học: (download file thủ tục nhập học tại đây).
2.3. Rút hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 dành cho thí sinh không trúng tuyển
  • Thí sinh không trúng tuyển NV2 có thể đăng ký rút hồ sơ từ ngày 11/09/2014 đến ngày 17/09/2014 (trong giờ hành chính).
  • Khi đến làm thủ tục rút hồ sơ, thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường cần mang theo biên nhận, thí sinh nộp hồ sơ đường bưu điện cần mang giấy báo phát của bưu điện và chứng minh nhân dân
Nơi nhận:
- TT Ban chỉ đạo tuyển sinh;
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Web trường;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu HĐTS, TCHC, ĐT.                                                  

PHÓ CHỦ TỊCH
KT. CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Trịnh Minh Huyền